Nemške zvezne dežele so se dogovorile za krepitev državljanske vzgoje (vzgoje za demokracijo) v primarnih in sekundarnih šolah. Sprejele so nekatere ukrepe, s katerimi med drugim:

  • spodbujajo medpredmetno povezovanje pri pouku vzgoje za demokracijo;
  • odpirajo možnosti učenja v nešolskih učnih okoljih, na primer muzejih;
  • povečujejo delež vsebin vzgoje za demokracijo v samih programih začetnega izobraževanja in stalnega profesionalnega spopolnjevanja učiteljev ;
  • dajejo učencem in dijakom možnost vplivati na odločitve o življenju in delu šole, na primer s sodelovanjem v organih šole.

Vir: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)