Na Nizozemskem se soočajo z nevarnostjo pomanjkanja dobrih učiteljev. Da bi to preprečili, je vlada za priporočila zaprosila Commisie Leraren (Komisijo za privabljanje učiteljev), ki je pripravila akcijski načrt. Nizozemska vlada je priporočila v veliki meri sprejela, na nekaterih področjih pa se je vrste ukrepov lotila na nekoliko drugačen način, ki temelji na kombinaciji raziskovanja in preteklih izkušenj.
Glavni ukrepi, s katerimi naj bi izboljšali status učiteljskega poklica in privabili najsposobnejše in visoko motivirane kandidate, so naslednji:

  • povečaiti ugled poklica učitelja (močnejše poklicno združenje učiteljev bo podpiralo njihov osebni in poklicni razvoj, vodili ga bodo učitelji sami, vlada se bo z njimi dogovorila o organizaciji in članstvu, zagotovljena bodo sredstva za štipendije za posameznike in nadaljnje izobraževanje učiteljev na splošno);
  • vzpostaviti boljšo organizacijo na šolah (prilagodili bodo obstoječo zakonodajo in tako šolskim inšpekcijam omogočili nadziranje kakovosti šol, na ta način bodo šole še bolj zavezane k iskanju kvalitete pri svoji kadrovski politiki; sklenili bodo sporazume s socialnimi partnerji, ki se bodo vključili v šolsko delo);
  • izboljšati sistem nagrajevanja (nadgrajen sistem plač in nagrad bo omogočil karierne premike in s tem nekatere učitelje spodbudil k boljšemu delu in povečal tekmovalnost med njimi, predlagani so konkretni ukrepi na tem področju).

Več>> Povzetek akcijskega načrta v angleškem jeziku

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)