Na spletišču Eurypedia je dne 29. 7. 2014 so sodelavci nizozemske enote Eurydice objavili, da so se v vladnem kabinetu odločili dati primarnim šolam več možnosti za izvajanje pouka v angleščini, nemščini ali francoščini, tj. že v zgodnjem starostnem obdobju.

S 1. avgustom 2015 bodo učitelji v primarnih šolah lahko 15 odstotkov šolske ure poučevali v enem od omenjenih jezikov. Učenci se bodo tako učili angleščino pri pouku angleščine kot predmeta učnega načrta ter v angleščini spremljali tudi pouk drugih predmetov, kot je zgodovina.
Takšna odločitev je odziv na prizadevanja učiteljev in staršev za izobraževanje, ki bi bilo večji izziv otrokom in bolj mednarodno usmerjeno. Po trenutno veljavnem zakonu se pouk v primarnem izobraževanju (ISCED 1) lahko izvaja samo v nizozemščini in (v Friziji) frizijščini.

Na več kot 1.000 primarnih šolah se otroci začnejo učiti tuj jezik pri štirih oziroma petih letih starosti. V zadnjem času so na nekaterih šolah poskusno izvajali pouk drugih predmetov v tujem jeziku, tj. do 15 odstotkov šolske ure.

V šolskem letu 2014/15 bodo na 12 nizozemskih primarnih šolah začeli izvajati petletni pilotni projekt, v katerem bodo učitelji 30–50 odstotkov šolske ure poučevali šolski predmet v angleščini, nemščini ali francoščini. Leta 2015 jim bodo verjetno sledili še na osmih drugih šolah. Če bodo rezultati projekta dobri, pričakujejo, da bodo leta 2019 z zakonom dovolili izvajati dvojezični pouk.

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)