Nizozemska vlada, svet za primarno izobraževanje in sindikati so februarja letos sporočili, da so dosegli dogovor o zmanjševanju delovne obremenitve zaposlenih v primarnem šolskem izobraževanju. V dogovoru se predvsem osredotočajo na povečanje finančnih sredstev v primarnem šolskem izobraževanju v naslednjem šolskem letu 2018/2019.

Izobraževalni sektor na Nizozemskem je po opravljeni raziskavi samostojno zasnoval načrt, kako bi se lotili reševanja problema preobremenjenosti zaposlenih v primarnem izobraževanju in kako bi zagotovili dovoljšno količino finančnih sredstev, s katerimi bi problem pričeli učinkovito odpravljati. Vlada je v zasnovan načrt izkazala zaupanje; prav tako pa tudi zagotovila povečanje letnega proračuna in dodatna finančna sredstva. S slednjimi bodo šole samostojno upravljale in razpolagale.

Končni dogovor – ta je rezultat intenzivnih pogajanj med vlado, svetom za primarno izobraževanje in sindikati – tako vključuje, da šolske ustanove primarnega izobraževanja v naslednjem šolskem letu 2018/2019 prejmejo dodatnih 237 milijonov eurov za odpravljanje preobremenjenosti na delovnem mestu. V šolskem letu 2021/2022 naj bi se dodatna finančna sredstva povečala na 430 milijonov eurov. Šola, ki v povprečju šteje 225 učencev in učenk, bo tako v šolskem letu 2018/2019 prejela dodatnih 35.000 eurov; od šolskega leta 2021/2022 dalje pa 65.000 eurov.

Rešitve, ki bodo izpeljane z dodatnim denarjem, se bodo razlikovale od šole do šole. Šolski ravnatelji in ravnateljice bodo presodili, katera odločitev oziroma rešitev je zanje in njihovo šolo najboljša. Za nekatere šole bo to pomenilo zaposlitev dodatnega osebja, asistentov, vzgojiteljev, glasbenih učiteljev ali najem specializirane telovadnice; druge šole pa bodo denar vložile v informacijsko tehnološka orodja in opremo.

Končni dogovor plod večmesečnih pogajanj

Na odboru evrospkega sindikata za izobraževanje ETUCE so zapisali, da je nizozemska vlada po protestnih akcijah v juniju, oktobru in decembru 2017 »le pričela delati manjše korake« k odpravi problema delovne obremenjenosti v primarnem šolskem izobraževanju, v katerega sicer vstopijo otroci stari štiri leta; izobraževanje pa traja osem let (torej do 12 leta starosti). Vlada je tako prisluhnila združenjem za primarno izobraževanje (svet za primarno izobraževanje, generalna zveza izobraževalnega osebja (AOB), generalna zveza šolskih ravnateljev (AVS), CNV učni sindikati (CNVO), zveza izobraževalnih sindikatov (FvOv), sindikalna konfederacija (FNV), PO – lobisti osnovnega izobraževanja); posledično pa je bil sprejet omenjen dogovor oziroma rešitev, ki jo zveze ter organizacije zaposlenih s ponosom pozdravljajo in razumejo kot korak k odpravi problema. »Izobraževalni sektor je zelo trdo delal, da smo dosegli ta dogovor. Zelo smo zadovoljni z novim financiranjem, ki bi moralo pomagati k zmanjšanju obremenjenost osebja v primarnem šolstvu. Verjamemo, da bo dogovor koristil tako učiteljem kot tudi učencem, obenem pa celovito spremenil klimo v šolskem razredu.«

Stranke, podpisnice dogovora, in ministrstvo za izobraževanje se zavedajo, da je odprava problema preobremenjenosti zaposlenih v primarnem šolskem izobraževanju dolgotrajen proces, ki zahteva dogovore, pogajanja in premisleke tudi v bodoče. »Dodatno financiranje ne bo odpravilo in izbrisalo problemov v izobraževalnem sektorju čez noč. Pomanjkanje učiteljev, primerna usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami, upad števila učencev v posameznih delih v državi – vse to so problemi, ki zahtevajo pozornost,« pravi minister za izobraževanje Arie Slob, sicer član krščanske stranke ChristenUnie. »Kljub temu pa je prizadevanje za zmanjšanje preobremenjenosti na delovnem mestu v primarnih šolah glavno in strukturno gledano zelo pomembno. Verjamemo, da bodo učitelji pozitivne spremembe že kmalu občutili.«

Intenzivna pogajanja se še niso zaključila. V kolektivnem sporazumu o delu (CAO) je v ospredju – poleg dodatnih finančnih sredstev za razbremenitev zaposlenih – tudi dvig učiteljskih plač; nizozemska vlada namreč namenja tudi 270 milijonov eurov za dvig plač učiteljev. Podrobnosti bodo objavljene v t. i. dogovoru o novem kolektivnem sporazumu o delu.

Pripravila: Nina Žnidaršič
Vir: Eurydice: Opisi nacionalnih sistemov izobraževanja – 14. poglavje: Reforme in razvojne usmeritve

 

Izbor podatkov o nizozemskih učiteljih

Po podatkih omrežja Eurydice se Nizozemska sooča s pomanjkanjem učiteljev, obenem ima tudi starajočo populacijo učiteljev, saj je bilo leta 2015 kar 38% učiteljev v primarnem izobraževanju starejših od 50 let (EAG 2017, str.:399). Obenem z Nizozemske poročajo tudi, da se zmanjšuje vpis v začetne programe izobraževanja učitelje za primarno raven izobraževanja in da beležijo visok osip iz študijskih programov, v katerih se usposabljajo učitelji, kar pomeni, da se je močno znižala privlačnost učiteljskega poklica. (Vir: European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support, str 28.)

 

Tabela: Neposredna letna učna obveznost učitelja v primarnem izobraževanju, izražena v urah/leto

    ure /leto
Nizozemska   930
Slovenija   627
OECD povprečje   794

Vir: Education at a Glance 2017, str.:388.

 

 

Tabela: Povprečna dejansko izplačana plača učitelja (vključuje tudi dodatke), starega od 25-64 let, v letu 2015 v USD v pariteti kupne moči )

Nizozemska   50.780
Slovenija   36.695
OECD povprečje   41.827
EU 22   41.308

Vir: Education at a Glance 2017, str 376.

 

 

Tabela: Minimalna zakonsko določena bruto plača v primarnem izobraževanju v deležu BDP na prebivalca.

      Nizozemska     Slovenija
MIN      86,8 %     91,5 %
MAX     136,2 %     146,4 %

Vir: Eurydice. Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, str.: 15.

 

 

Povprečni oddelek primarnega izobraževanja šteje  na Nizozemskem 23 otrok, v Sloveniji pa 19. (Vir: Education at a Glance 2017.)

Po podatkih OECD je Nizozemska v letu 2014 na učenca v primarnem izobraževanju namenila 8529 USD, kar je bilo manj od povprečja OECD (8733 USD) in EU22 (8803), pa tudi od Slovenije, ki je v tem letu namenila 9335 ameriških USD na učenca v primarnem izobraževanju. (Vir: Education at a Glance 2017, str.:177.)

 

TT

 

(Skupno 75 obiskov, 1 današnjih obiskov)