S 1. januarjem 2019 so na Poljskem začeli izvajati program »Obroki v šoli in doma« (»Posiłek w szkole i w domu«), ki se bo predvidoma izvajal do leta 2019-2023.

Namen programa, za katerega bo država letno namenila več kot 127 milijonov evrov, je prek občin zagotoviti pomoč otrokom in mladostnikom iz družin v stiski, ostarelim in invalidom. Občine bodo prejele namenska finančna sredstva za prehrano, s katerimi bodo pomoči potrebnim lahko zagotovile obroke, denarna nadomestila (poseben dodatek za plačilo obroka ali nakup hrane) in živila. Program vključuje tople obroke za učence v šolski menzi ali jedilnici.

Šole na Poljskem nudijo topel obrok (t. i. drugi zajtrk »drugie śniadanie«) šolajočim. Prispevek staršev je odvisen od socialno-ekonomskega statusa družine. Za otroke s posebnimi potrebami je ta obrok praviloma brezplačen. Zajtrka in malice šole otrokom ne ponujajo, za ta dva obroka poleg kosila skrbijo le v vrtcih.

Novi program Obroki v šoli in doma je nadomestil stari program »Državne subvencije za prehrano« 2014–2020 (»Pomoc państwa w zakresie dożywiania«). V letih 2018 do 2015 je namreč na Poljskem nastopila kriza zaradi prenosa odgovornosti za prehrano učencev na šole. V tistem času je zaradi nelikvidnosti in drugih izvedbenih težav veliko menz in jedilnic zaprlo vrata, kar je povzročilo proteste staršev.

V prvem četrtletju 2018 so na poljskem ministrstvu za nacionalno izobraževanje (Ministerstwo Edukacji Narodowej) pripravili študijo o oskrbi učencev s prehrano na šolah in vrtcih. Ugotovili so, da pristojni v vrtcih in šolah potrebujejo pomoč pri urejanju prostorov in tehničnih pogojev za postrežbo obrokov. Po podatkih več kot 50 % osnovnih šol ni imelo šolske menze in v šolah z menzo je samo 43 % učencev prejemalo topli obrok.

Program »Obroki v šoli in doma« je del poljske strategije za odgovoren razvoj (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) in bo zajel vseh 2.478 občin in 1,2 milijona prebivalcev.

Cilji programa vključujejo:

  • izboljšanje nadzora nad kakovostjo izdelkov in procesov priprave obrokov v šoli
  • oprema in ureditev menz, ki trenutno ne obratujejo, in
  • oprema in ureditev novih (po katalogu opreme za šolsko kuhinjo in jedilnico).

Program ima tri module:

  1. modul za otroke in mladostnike,
  2. modul za odrasle in
  3. modul za organizatorje obrokov v šoli.

Za izvajanje programa bo država vsako leto namenila 550 milijonov poljskih zlotov (protivrednost več kot 127 milijonov evrov), od tega 510 milijonov za otroke, mladostnike in odrasle in 40 milijonov za šolske menze za ureditev in opremo šolskih menz in jedilnic. Do sredstev bodo upravičeni samo zavodi, ki lahko zagotovijo obvezni prispevek v višini 20 % vrednosti projekta.

Do finančne spodbude bodo upravičeni organi in subjekti, ki vodijo in upravljajo javne zavode za obvezno izobraževanje (tudi splošne umetniške šole) in obrati, ki vodijo menze v šolah ali zagotavljajo obroke v šolah. Gre predvsem za izboljšanje standarda menz, ki že obratujejo, in kuhinj, pa tudi za ureditev novih.

Program vključuje tudi sofinanciranje dostave obrokov na dom odraslim (npr. ostarelim ali invalidnim osebam), ki si jih ne morejo pripraviti sami.

Viri:
https://www.gov.pl/web/rodzina/posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2019-r (dostop 13. 2. 2019)
https://www.gov.pl/web/rodzina/posilek-w-szkole-i-w-domu-szczegoly-programu (dostop 13. 2. 2019)
https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-informacje/# (dostop 13. 2. 2019)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-school-education-50_en (dostop 13. 2. 2019)
https://www.zadluzenia.com/posilek-w-szkole-i-w-domu/ (dostop 13. 2. 2019)
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/posilek-w-szkole-i-w-domu.pdf (dostop 13. 2. 2019)

 

(Skupno 179 obiskov, 1 današnjih obiskov)