Poljska vlada je sklenila, da bo spodbudila razvoj kompetenc diplomantov visokega šolstva z uvedbo posebnega pilotnega programa razvoja kompetenc, ki bo obsegel vsa študijska področja visokega šolstva In bo večinoma financiran iz poljskega operativnega programa razvoja človeških virov.

Novi program razvoja kompetenc bo zamenjal program spodbujanja specializacij, prek katerega so v visokem šolstvu od leta 2007/08 dosegli zvišanje vpisa na smereh študija, ki so bile prepoznane kot strateške, predvsem v naravoslovju in IKT.

Novi program razvoja kompetenc je namenjen spodbuditi  predvsem socialne in analitične kompetence ter podjetnost. Program bo osredotočen na:
•    krepitev kvalifikacij in kompetenc, ki so potrebne na trgu delovne sile
•    podporo sodobnim metodam poučevanja
•    rabo praktičnih metod poučevanja – »workshop«
•    rabo novih tehnologij
•    podporo modularni strukturi izobraževanja
•    podporo interdisciplinarnosti študija
Z doseganjem zastavljenih ciljev naj bi poljsko visoko šolstvo proizvedlo odprte in ustvarjalne diplomante, ki bodo uspešneje konkurirali na trgu dela, kar naj bi posledično znižalo nezaposlenost mladih.

Vir>> Eurypedia News

Več>> Science focuses on competence. Competence Development Programme will substitute ordered specialisations

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)