Ministrstvo za izobraževanje in ministrstvo za delo in učenje usklajujeta politična izhodišča glede prenove zgodnjega in začetnega izobraževanja učitelje. Razpravljata o priporočilih strokovnjakov, ki med drugim predlagajo:

  • večji poudarek na pedagoških predmetih, besedni in numerični pismenosti ter znanju in spretnostih za poučevanje učencev s posebnimi potrebami;
  • tesnejša povezava študijskih programov s političnimi prioritetami, ugotovitvami inšpekcijskega nadzora in rezultati pedagoškega raziskovanja;
  • spodbuditi boljšo izrabo informacijskih tehnologij v procesu poučevanja bodočih učiteljev;
  • vključitev širšega nabora različnih metod usposabljanja kandidatov za učitelje pri uvajanju v poklic in pri poklicnem razvoju;
  • učinkovitejše načrtovanje potreb po novih učiteljih.

Vir: Department of Education (DE), Northern Ireland. Novica: Ministers launch review of teacher education

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)