Sveži finančni viri in širitev upravičenosti

Škotska vlada je 13. februarja 2018 sporočila, da podvaja finance, ki so namenjene varstvu otrok in prosto dostopni predšolski vzgoji; finančne podvojitve bodo pomenile, da se bo upravičenost 3 in 4 –letnikov do brezplačne predšolske vzgoje do leta 2020 povišala na 1140 ur brezplačne predšolske vzgoje, doslej pa je fond brezplačnih ur štel 600 ur na leto. Do enakega števila brezplačnih ur predšolske vzgoje in varstva bodo upravičeni tudi tisti 2-letniki, katerih starši pridobivajo nadomestilo za brezposelnost ali pa je družina upravičena do subvencije za brezplačno šolsko prehrano. Osnutek proračuna je navaja, da naj bodo v šolskem letu 2018/2019 za prešolsko vzgojo in varstvo namenili 243 milijonov funtov, kar znaša več kot 278 milijonov evrov. 

Načrtna in postopna širitev s ciljem kakovosti, pravičnosti in fleksibilnosti

Načrt širitve programov predšolske vzgoje in varstva je vlada objavila že konec leta 2016, v marcu 2017 pa je obelodanila akcijski načrt A Blueprint for 2020: The Expansion of Early Learning and Childcare in Scotland (.pdf), v središču katerega je dvig kakovosti storitev, njihova fleksibilnost ter vzpostavitev infrastrukture zagotavljanje njenega povečanega obsega. Širitev obsega predšolske vzgoje naj bi obenem podprla razvoj in blagostanje otrok in njihov starše pri vzgoji in vključevanju na trg dela. Hkrati program predvideva tudi povečanje števila delovnih mest v sektorju varstva in predšolske vzgoje.

Kadrovske okrepitve prek vajeništva

John Swinney namestnik škotske premierke Nicole Sturgeon je v sporočil, da vlada letos pričakuje rekordno vajencev in vajenk, ki se usposabljajo za vzgojitelje v predšolski vzgoji. Kot izjemno pomemben element implementacije obljubljenega povečanja dostopa do brezplačnega varstva in predšolske vzgoje so Škotskem namreč prepoznali strokovne delavce v predšolski vzgoji in varuhe. Načrtno so povečali vpis v visokošolske programe prve stopnje za predšolske vzgojitelje, podvojili pa so tudi število takoimenovanih »modernih vajeništev«, v katerih se zaposleni za opravljanje poklica usposabljajo ob delu. Zagnali so tudi nacionalno kampanjo za promocijo poklicev v predšolski vzgoji in zainteresiranim odprli več različnih poti do opravljanja tovrstnih poklicev.

S preizkušanjem modelov do pravih rešitev za dostopnost

Škotska vlada je v letu 2017 obenem zagnala  tudi 14 preizkusov oz. evalvacij modelov za doseganje fleksibilnosti pri uveljavljanju pravice do brezplačne predšolske vzgoje in varstva. S poskusi so testirali raznolike modele, ki so med drugim povezovali zgodnje učenje in otroško varstvo s storitvami, ki staršem pomagajo pri iskanju zaposlitve, usposabljanju in izobraževanju. Do poletja 2018 naj bi vlada pripravila poročilo o rezultatih preizkusov.

Poleg preizkusov pa je vlada izvedla tudi raziskavo o tem, zakaj družine, ki imajo dve leti stare otroke, ne izkoriščajo pravice do prostega dostopa zgodnjega učenja in varstva otrok. Opravili so 30 poglobljenih intervjujev s starši, ki imajo dve leti stare otroke. Rezultati oziroma zaključki raziskave s starši so pokazali, da je glavna ovira pri sprejemanju prostega dostopa zgodnjega učenja in varstva otrok prav pomanjkanje ozaveščenosti in informiranosti o tem; ne gre torej za nasprotovanju konceptu, težavam s postopki prijavi ali splošnim nezadovoljstvom.

Rezultati raziskave kot tudi 14 preizkusov so pomembno vplivali na nadaljnjo načrtovanje širitve projekta, predvsem pa kako tega približati širšemu občinstvu oz. staršem.

 

Več>> Early Education and Care

A Blueprint for 2020: The Expansion of Early Learning and Childcare in Scotland

 

Vir>> Opisi nacionalnih izobraževalnih sistemov – Škotska

 

(Skupno 96 obiskov, 1 današnjih obiskov)