Šole na Švedskem morajo od 1. januarja 2016 dalje ob vključitvi novo prispelih učencev priseljencev obvezno oceniti njihovo znanje. Švedska nacionalna agencija za izobraževanje bo šolam pri tem zagotovila podporo. Šolam bo na voljo tako splošna podpora kot tudi podpora na področju razvoja spretnosti, za izbrane šole, pri katerih se bo pokazala velika potreba po tovrstni pomoči, pa bodo izvedli piosebne usmerjene intervencije.
Za zagotavljanje enakih možnosti za novo prispele otroke priseljence bodo občine na Švedskem prejele finančno podporo. Lokalne vlade bodo prejele približno 1 milijardo EUR, ki bo namenjena sprejemu prosilcev za azil. Malo več kot 21 milijonov EUR bo dodeljeno občinam, v katere je v zadnjem letu prispelo veliko otrok, prosilcev za azil. Prav tako je švedska vlada zvišala šolski vavčer na lokalni ravni za otroke prosilce za azil, za 50 %, kar je investicija v višini 42,5 milijona EUR.
Vir:  Eurydice – opisi nacionalnih sistemov izobraževanja – reforme izobraževalnih sistemov – Švedska

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)