Novi madžarski zakon o javnem izobraževanju s pričetkom šolskega leta 2012/13 uvaja povišano število ur telesne vzgoje za učence v 1.,  5. in 9. razredu. Čas namenjen telesni vzgoji je povišan na 5 ur tedensko. V prihodnjih letih bodo postopno uvedli povišanje športne obveznosti tudi v ostale razrede. Sprememba je še posebno očitna v razredih nižjega srednjega izobraževanja, kjer so čas, namenjen telesni vzgoji, kar podvojili.

Koncept vsakodnevne telesne aktivnosti in ukvarjanja s športom za učence na vseh stopnjah izobraževanja ne le zadeva razvoj učnih načrtov temveč meri predvsem na izboljšanje zdravja madžarske mladine. Predpisi omogočajo šolam veliko mero fleksibilnosti pri organizaciji pouka telesne vzgoje, saj lahko vključujejo tudi alternativne oblike telesne aktivnosti, na primer plesa, jahanja, plavanja itd, pod pogojem da so v skladu z zastavljenim načrtom. Dve od petih ur telesne vzoje sta lahko namenjeni t.i. alternativnim oblikam telesne dejavnosti ali celo ukvarjanju s športom v šolskih športnih klubih.

Da bi spodbudila in podprla uvajanje načrtovane spremembe, je vlada v zadnjem času financirala strokovna izpopolnjevanja tisočih učiteljev prvošolcev. Program usposabljanj je razvila mednarodna športna zveza  International Association of Athletics Federations  (IAAF) in za madžarske primarne šole pa ga je priredila madžarska športna zveza.

Vir>> Eurypedia novice / Madžarska nacionalna enota Eurydice

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)