Ministrstvo za izobraževanje v ZDA (U.S. Department of Education) daje velik pomen učiteljem. Učiteljem omogoča priložnosti, da razumejo edukacijske politike in da prispevajo k njihovem oblikovanju. Da bodo reforme uspešno izpeljane, morajo vse zainteresirane strani razumeti namen in cilje politik, poleg tega morajo konstruktivno sodelovati pri njihovem uresničevanju. Starši in učitelji, ki iščejo informacije o izobraževanju, se z vprašanji pogosteje obračajo na druge učitelje kot na ministrstvo.

Zato so pozvali Združenje učiteljskih poslanikov (Teaching Ambassador Fellowship), da pomagajo ministrstvu izbirati odlične učitelje, ki sodelujejo v pripravah reform in ki vodijo razprave o reformah z drugimi učitelji in edukacijskimi strokovnjaki po vsej državi. Pripravili so poseben program za učiteljske poslanike, ki daje poglobljeno znanje o edukacijskih politikah in njihovem uveljavljanju. Učiteljski poslaniki lahko kasneje sodelujejo kot “multiplikatorji” novih idej in tudi sami ustvarjajo nove rešitve v izobraževanju.

Kandidati za učiteljske poslanike se usposabljajo za izvajanje zveznih programov razvoja in politik izobraževanja eno leto. Hkrati ko prenašajo svoje praktične izkušnje in znanje na zvezne uradnike, se usposabljajo za prenos in sporazumevanje z drugimi strokovnjaki v izobraževalni praksi. V imenu ministrstva privabljajo druge učitelje, da sodelujejo pri razvoju in vpeljujejo novosti v svojo prakso.

Program Teaching Ambassador Fellowship se izvaja lahko na dva načina: v obliki imenovanja za poln delovni čas v ministrstvu ali pa ob delu kot “šolsko poslaništvo”, ki teče vzporedno s polovično zaposlitvijo v šoli. V prvem primeru postanejo učitelji za eno šolsko leto zvezni uslužbenci. Nameščeni so v oddelkih za razvoj izobraževalnih programov, pripravo izobraževalnih politik in vpeljevanje reform. Zaposlenim zveznim uslužbencem omogočajo pridobiti znanje oz. vedenje o praksi “iz prve roke”. Po končanem usposabljanju pomagajo izvajati reforme v različnih lokalnih okoljih. Učiteljski poslaniki, ki se usposabljajo ob delu, se prav tako za eno leto s polovičnim delovnim časom zaposlijo pri ministrstvu. Po končanem usposabljanju je njihova naloga podobna: širiti razumevanje zveznih politik in omogočati dialog v obeh smereh.

Vir: U.S. Department of EducationTeaching Ambassador Fellowship, 12. 2. 2010

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)