Švedska vlada je pripravila nov predlog zakona “Prvi v razredu – novi izobraževalni programi za učitelje” (marec 2010). V novem zakonu predlagajo zamenjavo enotnega naziva Bachelor/Master of Education s štirimi novimi: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok, diplomirani učitelj razrednega pouka, diplomirani predmetni učitelj in diplomirani poklicni učitelj. Z uvedbo novih nazivov želijo doseči večjo preglednost študija, ki temelji na zbiranju kreditnih točk in zagotoviti možnosti izobraževanja za učiteljski poklic po različnih poteh. Program za vzgojo predšolskih otrok naj bi obsegal 210 KT. Program za razredne učitelje naj bi imel tri specializacije: za poučevanje v prvi triadi, za poučevanje v drugi triadi in za vzgojno-izobraževalno delo v izvenšolskih dejavnosti.

Program za predmetne učitelje naj bi imel dve specializaciji: za poučevanje v zadnji triadi osnoven šole in za poučevanje v splošni srednji šoli.
Specializacija za zadnjo triado bo obsegala 270 KT, od tega bo 195 KT namenjenih predmetno specifičnim vsebinam (trije osnovnošolski predmeti z didaktikami, praktično usposabljanje na šoli in diploma). Specializacija za poučevanje v srednjih šolah bo obsegala 300 do 330 KT, od tega bo 225 do 255 KT namenjenih predmetno specifičnim vsebinam (dva srednješolska predmeta z didaktikama, praktičnim usposabljanjem na šoli in diplomskim delom).
Izobraževanje učiteljev poklicnih predmetov bo obsegalo 90 KT. Izobraževanje učiteljev za otroke s posebnimi potrebami bo organizirano na podiplomski ravni.

Več >> Ministry of Education and Reserch

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)