Zakon o vzgoji in izobraževanju je eden izmed najbolj obsežnih zakonov na Švedskem; obsega vse vrste izobraževanj (od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih). Stari zakon je bil uveljavljen leta 1985 in ne odraža več dejanskega stanja in potreb, zato je potrebna njegova posodobitev. S spremembami in dopolnili, ki jih predlaga vlada, bo novi zakon primerneje urejal šolstvo moderne dobe. Poleg tega naj bi ustrezneje urejal vprašanja upravljanja šolstva, pri tem pa upošteval ciljne pristope in smiselno delitev pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi.

Novi zakon ima jasno in enostavno zgradbo, pravila so urejena po sklopih, ki so skupna vsem vrstam šol in njihovih organov. Regulacija, ki je doslej razpršena po različnih zakonih in odredbah, bo zbrana na enem mestu. Skupni predpis naj bi služil kot normativna podlaga za razvoj znanja, svobodo izbire in varnost v vsej vertikali izobraževanja in na vseh področjih izobraževalnih aktivnosti.

Vlada je predlog zakona The new Education Act – for knowledge, choice and security 23. marca 2010 predložila švedskemu parlamentu, zakon pa naj bi bil uveljavljen 1. julija 2011.

Več: Government Offices of Sweden, 23. 03. 2010

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)