Julija 2011 je bil uveljavljen novi Zakon o vzgoji in izobraževanju, sprejete so bile tudi dopolnitve predšolskega kurikuluma. Predšolska vzgoja se poslej umešča v šolski sistem kot njegova prva stopnica in tako postaja njegov sestavni del. Tako naj bi pripomogla tudi k izboljševanju kakovosti izobraževanja in enakovrednosti izobrazbe. S predšolsko vzgojo je povezanih več členov v uvodnem poglavju Zakona o vzgoji in izobraževanju, ki urejajo cilje in oblike šolskega izobraževanja.

Pedagoško poslanstvo predšolske vzgoje je poudarjeno tudi s kurikularnimi spremembami; kurikulum za predšolsko vzgojo je preglednejši, saj vsebuje nove cilje za spodbujanje otrokovega razvoja tako na jezikovnem in matematičnem področju kot tudi na naravoslovnem in tehnološkem. Na novo je opredeljena odgovornost pedagoških delavcev v predšolski vzgoji, dodana pa so tudi poglavja o odgovornosti ravnateljev in poglavja o spremljanju izvajanja kurikuluma, njegovi evalvaciji in razvijanju. Predšolski vzgojitelji so se usposabljali za novo vlogo že v letih od 2009 do 2011, in sicer v programu stalnega strokovnega usposabljanja, t. i. Boost for Preschool. Jeseni 2011 se je začel izvajati nov program začetnega izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok, sistem obveznega vpisa predšolskih učiteljev v evidenco pa bo v celoti vzpostavljen do jeseni 2012.

Vir: Regeringskansliet, 1. 7. 2011

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)