Švedska vlada je pripravila predloge za reformo srednjega šolstva, v katerega se vključujejo dijaki, stari 16 do 19 let. Predvidoma naj bi od leta 2011 dalje zamenjali dosedanje izobraževalne programe, ki so bili oblikovani v lokalnih okoljih, s samo 12 široko zasnovanimi poklicnimi programi in 6 splošnimi programi, ki bi pripravljali dijake na visokošolski študij.
Poklicni programi bodo izobraževali za naslednja področja dela:
–    delo z otroki v igralnih skupinah
–    gradbeništvo in gradbene tehnike
–    elektrotehnika in energetika
–    vozila in transport
–    trgovinska in administrativna dejavnost
–    umetne obrti
–    hotelirstvo in turizem
–    industrijske tehnike
–    upravljanje naravnih virov
–    gostinstvo in prehrana
–    vzdrževanje stavb
–    zdravstvo in nega
Pripravljalni programi za kasnejši visokošolski študij bodo naslednji:
–    ekonomija
–    umetnosti
–    humanistika
–    naravoslovje
–    družboslovje
–    tehnologije.

Pomembne spremembe bodo še naslednje:
•    v poklicnih programih bo več prakse in manj teorije, več bo poklicnih vsebin in manj splošnih, možen bo tudi vajeniški sistem usposabljanja;
•    pri oblikovanju poklicnih programov, zlasti v praktičnem delu, bo omogočeno tesnejše sodelovanje s sfero dela;
•    dosedanje različne splošne predmete v programih bo zamenjal seznam predmetov, ki bo skupen vsem programom (“skupna izobraževalna osnova”); vsi srednješolski programi bodo morali v predmetnike poslej vključevati tudi zgodovino kot temeljni splošni predmet;
•    pogoji za vpis v splošne programe oz. v pripravljalne programe za kasnejši visokošolski študij se bodo zaostrili; učenci bodo morali imeti pozitivno zaključene oz. čimboljše ocene pri materinščini, matematiki, angleščini in še vsaj 9 drugih predmetih;
•    zahtevnejši bo tudi prehod iz srednjega šolstva v visoko šolstvo, saj bodo dijaki morali zbrati določeno število kreditnih točk programa, imeti vsaj 90% pozitivnih ocen, in opraviti še kvalifikacijski izpit za vpis v visoko šolstvo oziroma kvalifikacijski izpit za vstop v poklic; pogoji za dokončanje srednješolskega izobraževanja, namenjenega pripravi na visokošolski študij,  in pogoji za vstop v visoko šolstvo bodo enaki; dijaki poklicnih programov bodo imeli pravico, če bodo želeli, poslušati določene predmete iz pripravljalnih programov, ali pa se vpisati v razširjen program priprave na nadaljnji študij znotraj temeljne stroke oz. poklicev, za katere so se izobraževali v srednji šoli;
•    vpeljan bo nov sistem ocenjevanja: 6-stopenjska lestvica (A – F), dijaki bodo dobili oceno po vsakem absolviranem predmetu in za opravljeno obvezno projektno nalogo.

Več>> The new upper secondary school

Vir: Portal švedske vlade

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)