Predlog Zakona o proračunu (9/2011) predvideva povečana vlaganja v izobraževanje. Večja sredstva bodo namenjena za pospeševanje matematičnega izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, reformo delovnih razmer učiteljev, s katero bodo boljši učitelji dobili možnost kariernega napredovanja, pospeševanje kakovosti v humanističnih in družboslovnih vedah na visokošolskih institucijah in več mest za študente v študijskih programih za zdravnike, zobozdravnike in medicinske sestre ter v študijskih programih master of science na tehnološkem področju.

Švedska načrtuje večja vlaganja tudi pri matematičnem izobraževanju in povečanju usposobljenosti dijakov in študentov za matematiko; glavne spodbude, ki naj bi povečale zanimanje študentov za ta predmet, naj bi bile naslednje tri:
1. stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev,
2. večje število ur predmeta in
3. pobuda branje–pisanje–aritmetika.

Vira in več informacij:
– Budget Bill: Regeringskansliet, 21. 9. 2011
– Major investments in mathematics education: Eurypedia, 2. 12. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)