Minister John Denham je že februarja 2008 začel razpravo o razvoju visokega šolstva v Angliji v naslednjih 10 do 15 letih. K razmišljanju je povabil strokovnjake za visoko šolstvo in mednarodno dimenzijo visokega šolstva, visokošolske učitelje in študente in raziskovalce. Prošnjo, da pripravijo prispevke na določeno temo, je  naslovil tudi na različne uporabnike visokega šolstva; k sodelovanju je pozval na primer direktorja narodnega gledališča in predsednika sveta za medicinske raziskave ter vplivno svetovalko za varovanje zdravja Naročene teme so bile med drugim: mednarodni vidiki visokega šolstva, razumevanje uspešnosti visokošolskih institucij, poučevanje in študentske izkušnje, raziskovalne kariere, demografski izzivi, intelektualna lastnina in koristi, ki jih prinašajo raziskave, povezovanje univerz in šol na prioritetnih predmetnih področjih: naravoslovje, tehnologije, inženirstvo in matematika.

Poleg zbiranja posamičnih ekspertnih mnenj organizira vlada tudi diskusijske dogodke in okrogle mize. Prvi rezultati se že kažejo, in sicer  v novi organiziranosti resorja. Pred letom 2007 je bilo v visoko šolstvo v resorju Department for Education and Skills, preduniverzitetno izobraževanje pa v Department for Children, Schools and Families (DCSF). Po letu 2007 se je visokošolski sektor reorganiziral v Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS), junija 2009 pa se je združil z gospodarskim in podjetniškim resorjem (for Business, Enterprise and Regulatory Reform). Združeni resor se zdaj imenuje Department for Business, Innovation and Skills (BIS) in ga odtlej vodi lord Peter Mandelson, ki je v letih 2004-2008 vodil evropski komisariat za trgovino.

V akademskem letu 2009/10 bo novoustanovljeni resor BIS za razvoj visokega šolstva lahko porabil 15 billionov funtov; pol neposredno, polovico pa s pomočjo Sveta za financiranje visokega šolstva (HEFCE). Angleško visoko šolstvo, ki zaposluje 340.000 delavcev, pridobi iz “drugih” virov skoraj še enkrat toliko denarja kot iz vladnih. Z vizijo prihodnjega razvoja visokega šolstva v Angliji, ki  so jo poskušali dokončati čez poletje, naj bi odgovorili na izzive, kako ohraniti v prihodnjih letih vodilno vlogo  v visokošolskem izobraževanju. Vprašanje, katera področja financirati, bo imelo prednost pred vprašanjem, s kakšnimi finančnimi mehanizmi urejati visoko šolstvo. Že za to jesen sprejeti načrti o dodatnih 10.000 vpisnih mestih za študente novince bodo subvencionirani samo na prioritetnih področjih: naravoslovje, tehnologije, inženirstvo in matematika.

Vlada napoveduje, da bo v kratkem objavila nov visokošolski sistemski okvir, s katerim bo za naslednja leta določena struktura diplom, stopenj in kvalifikacij.

Več>> The debate on the future of Higher Education

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)