The Young Gifted & Talented Programme

Program za nadarjeno in talentirano mladino, ki ga je pripravilo angleško ‘ministrstvo’ za otroke, šolstvo in mladino (2002), in ki ga tudi financira, je namenjen spodbujanju bistrih in nadarjenih otrok in mladine med 4. in 19. letom starosti. Program je utemeljen na sodelovalnem, dinamičnem projektnem delu, ki združuje univerze, regionalne partnerje, nacionalne strateške partnerje in komercialne organizacije (velika in mala podjetja), ki si skupaj prizadevajo, da bi omogočili bistrim otrokom kar največ priložnosti za razvoj.  Projekt zagotavlja mladim resurse: svetovalce, materiale, informacije, opremo, literaturo, štipendije, raziskovalne priložnosti. 

Posebno skrb posvečajo na primer otrokom in mladini, ki je nadarjena za naravoslovje, matematiko in moderne jezike. V drugi skupini razvijajo priložnosti za talentirane otroke na področjih kreativnih umetnosti, športa in dramskih umetnosti. Del programa je namenjen tistim mladim, ki izkazujejo voditeljske in podjetniške spretnosti in sposobnosti za interdisciplinarno obravnavo problemov.
Za izvedbo Programa je na voljo 3-letni proračun  v višini 15 milijonov funtov. Informacije in komunikacijo omogoča spletni portal, ki ga po pooblastilu ministrstva vzdržuje neprofitna organizacija. Portal omogoča tudi informacije za učitelje in vire, ki jim lahko pomagajo odkrivati in spodbujati nadarjene in talentirane učence. Objavljajo na primer katalog različnih brezplačnih priložnosti za vključevanje učencev v razne obogatitvene dejavnosti, tečaje in dogodke na najrazličnejših predmetnih področjih. Posebej so organizirane aktivnosti, pri katerih lahko učenci razvijajo vodstvene sposobnosti, dobre medosebne odnose in spretnosti mišljenja in  reševanja problemov. Portal omogoča tudi uporabo on-line knjižnice, ki vsebuje na primer uradne dokumente, kot so Standardi kakovosti za nadarjene in talentirane in najrazličnejše smernice za delo z nadarjenimi, publikacije, članke, pregled spletnih povezav, biltene in druge informacije. Učitelji lahko na tem portalu objavljajo tudi svoje “zgodbe o uspehu” pri delu z nadarjenimi in talentiranimi učenci.

Young Gifted & Talented

‘Ministrstvo’ za otroke, šolstvo in mladino (2004) je na svojih spletnih straneh, na katerih objavlja strateške dokumente, objavilo vrsto modelov, kako poučevati sposobnejše, nadarjene in talentirane učence.
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/97623

V juliju 2009  se je vlada odločila povečati spodbude in predvsem finančno okrepiti Program za nadarjeno & talentirano mladino. Sprejela je štipendijski načrt, po katerem dobijo lahko finančno pomoč že otroci (iz ekonomsko šibkih družin) stari 14 let ali več, če izpolnjujejo pogoje za to in če se skupaj s starši odločijo za visok cilj: študijsko mesto na ugledni univerzi. ‘Vladna ponudba’ obsega 4-letno pogodbo in štipendijo v višini 250 funtov, dostop do on-line kataloga in prosto izbiro učnih priložnosti, ponujenih v tem katalogu. Vlada bo še povečala finančne spodbude omrežju uspešnih šol, ki se specializirajo za delo z nadarjeno mladino. Januarja 2009 je bilo na primer v tem omrežju že 170 šol, ki so izpolnile merila odličnosti, in za bodo za to prejele nagrado v višini 10.000 funtov vsaka.   Predvideno je, da bi septembra 2010 stekel program, po katerem bo imel vsak identificiran nadarjeni učenec (in njegovi starši) pravico do personaliziranega učnega načrta v šoli in določenih razvojnih priložnosti izven šole, ki jih bo našel v katalogu. Brezplačno bo na primer lahko obiskoval poletne tabore, športne dejavnosti, glasbeno usposabljanje, gledališke, filmske in druge predstave, sejme in prireditve, in podobno.  Vodilne šole, ki se bodo izkazale pri skrbi za nadarjene učence v lokalnih skupnostih, bodo dodatno financirane.

News Centre: Department for Children Schools and Families

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)