V škotskih šolah so septembra 2009 začeli uresničevati načrt za izboljšanje naravoslovnega poučevanja. Načrt vsebuje številne možnosti, kako naj učenci in dijaki pridobivajo več in konkretnejše izkušnje pri pouku naravoslovnih, tehniških in  tehnoloških predmetov. Predvideno je med drugim:

  • da se bodo šole povezale z industrijami in znanstveno sfero (visokim šolstvom, raziskovalnimi instituti)
  • da bodo na šolah izdelali promocijske kampanje, s katerimi   bodo poskušali izboljšati ugled naravoslovja in tehnike;
  • okrepili bodo poklicno svetovanje na teh področjih;
  • prenovili bodo profesionalno spopolnjevanje učiteljev in povečali možnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v naravoslovju, tehnikah in tehnologijah.

Vir: Scottish Government / Improving science education: New blueprint for improving the teaching and learning of science in schools

TP

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)