V spodnjem domu parlamenta so januarja 2011 predstavili osnutek zakona o izobraževanju (The Education Bill). Zakon predstavlja pomemben korak vlade pri prenavljanju izobraževanja in pri ustvarjanju izobraževalnega sistema, ki bo omogočal vsem otrokom doseganje čim višjih standardov znanja.

Kaj je vsebina zakona? Zakon o o izobraževanju povzema predloge iz Bele knjige o šolah (ki je izšla pod naslovom The Importance of Teaching) in predloge za izboljšanje znanja in veščin, ki jih je oblikovalo ministrstva za gospodarstvo, inovativnost in veščine. Med njimi sta tudi dva, povezana z reformami financiranja v visokem šolstvu.

Zakon bo pomagal učiteljem vzdrževati disciplino v razredih. Učitelji bodo lahko preiskali učence, če bodo domnevali, da imajo pri sebi predmete, ki jih šolska pravila prepovedujejo, in izrekali takošnje kazni.

Zakon bo omogočal šolam in kolidžem zmanjšanje birokratskih bremen; vodstvom, učiteljem in lokalnim šolskim oblastem ne bo več treba izpolnjevati nepotrebnih obveznosti. Uspešne šole in kolidži bodo oproščeni rutinskih inšpekcij. Šolski inšpektorji bodo preverjali le štiri glavna področja: uspešnost šole, poučevanje, vodenje in upravljanje, vedenjska problematika in varnost učencev.

Zakon bo omogočal staršem dveletnih otrok, ki živijo v neugodnih razmerah, pravico do vključitve otrok v brezplačni program vzgoje. Mladi do 24. leta starosti pa bodo imeli pravico do brezplačnega izobraževanja za pridobitev kvalifikacij 2. in 3. stopnje.

Vir: OECD, 27. 1. 2011

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)