Diplomanti “starih” študijskih programov v letu 2016, prve številke

 

Po prvih podatkih je v letu 2016 med 1. 1. 2016 in 30. 9. 2016 študij po študijskih programih, akreditiranih po 1. 1. 1994 in pred 11. 6. 2004 (v nadaljevanju: stari študijski programi, dodiplomski, podiplomski) zaključilo 14.289 diplomantov (od tega 54 % septembra). Študij po starih študijskih programih je tako v letošnjem letu zaključilo malo več kot odstotek vseh prebivalcev Slovenije, starih med 25 in 64 let.

V istem obdobju je študij po bolonjskih programih na 1. , 2. in 3. stopnji zaključilo 11.734. Skupno je torej v devetih mesecih študij zaključilo več kot 26.000 diplomantov.

Skoraj polovica diplomantov po starih programih je zaključila dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, slaba tretjina za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, petina pa za pridobitev magisterija znanosti.

 

Slika 1: Delež diplomantov v letu 2016 glede na zaključen stari študijski program za pridobitev izobrazbe

slika 1

 Vir: eVŠ

 

Letošnji diplomanti starih programov do zaključka v povprečju v 12,8 letih

V povprečju so diplomanti starih študijskih programov, ki so diplomirali v letu 2016 do konca septembra, ko je  bilo še možno dokončati študij v starih študijskih programih, študij zaključili po 12,8 letih, ko so se v študijski program prvič vpisali (na dodiplomskem študiju je ta številka 13,3 let, na podiplomskem študiju pa 11 let).

Tudi med diplomanti starih programov več žensk, vendar razlika med spoloma manjša kot pri bolonjskih programih

Diplomantke so na dodiplomskem študiju predstavljale 56 % na podiplomskem študiju pa 63 % vseh diplomantov. Delež moških diplomantov starih dodiplomskih študijskih programov je bil s 44 %, kar predstavlja 7,6 odstotne točke več, kot je bil v enakem obdobju delež moških diplomantov prve in druge stopnje »bolonjskih študijskih« programov, ki je znašal 36,4 % vseh diplomantov.

 

Povprečna starost diplomanta na starem programu 35,6 let.

Povprečna starost diplomanta starih študijskih programov ob diplomiranju je bila 35,6 let. Moški so na dodiplomskem študiju diplomirali v povprečju stari 34,8 let, na podiplomskem študiju pa 41 let, medtem ko so bile diplomantke dodiplomskega študija v povprečju stare 33,9 let, podiplomskega študija pa 39,4 let. Za primerjavo, leta 2015 je bila povprečna starost diplomantov »bolonjskih študijskih programov« prve stopnje 25,6 let, druge stopnje 28,8 let in tretje stopnje 33,3 let, pri čemer razlike v starosti med spoloma ob zaključku študija na prvi in drugi stopnji ni, so pa na doktorskem študiju moški v povprečju 0,9 leta mlajši od žensk.

Število letošnjih diplomantov je preseglo skupno število vseh diplomantov starih študijskih programov v zadnjih treh letih, ko je zaključilo stare študijske programe 13.950 diplomantov (slika 2)

Slika 2: Pregled diplomantov starih (dodiplomskih in podiplomskih) študijskih programov v obdobju od leta 2012 do 30. 9. 2016

slika 2

 Vir: eVŠ

 

Največ diplomantov tako starih kot bolonjskih programov je študij zaključilo septembra.

 

Slika 3: Pregled vseh visokošolskih diplomantov  po mesecih v obdobju od januarja do septembra 2016

slika 3

Vir: eVŠ

Opomba k legendi. Stari programi: dodiplomski in podiplomski; bolonjski programi: I, II in III

 

Največ diplomantov starih programov je študij zaključilo na fakultetah, kjer izvajajo programe s področja družboslovja in humanistike.

 

Tabela 1: Visokošolski zavodi z največjim številom diplomantov po starih programih v letu 2016.

tabela 1

 

Pripravila: Duša Marjetič, MIZŠ.

(Skupno 80 obiskov, 1 današnjih obiskov)