Sporočilo je izvorno objavljeno na strani Evropske komisije, dne 30. 9. 2020, kjer najdete tudi povezane dokumente.

Komisija je sprejela dve pobudi, s katerima želi okrepiti prispevek izobraževanja in usposabljanja k okrevanju EU po koronavirusni krizi ter pomagati pri oblikovanju zelene in digitalne Evrope. Komisija je za uresničitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 predlagala nove pobude, več naložb in tesnejše sodelovanje držav članic, da bi vsem Evropejcem in Evropejkam v vseh starostnih skupinah pomagala izkoristiti bogato ponudbo izobraževanja in usposabljanja v EU. Komisija je sprejela tudi nov akcijski načrt za digitalno izobraževanje, v katerem je upoštevala spoznanja iz koronavirusne krize. Namen načrta je vzpostaviti visoko zmogljiv ekosistem digitalnega izobraževanja, ki bo zagotavljal izpopolnjene digitalne kompetence za digitalno preobrazbo.

Komisija v sporočilu o evropskem izobraževalnem prostoru predstavlja, kako lahko sodelovanje nadalje okrepi kakovost, vključujočo naravo ter digitalno in zeleno razsežnost izobraževalnih sistemov držav članic. Sporočilo kaže, kako lahko države članice skupaj oblikujejo evropski izobraževalni prostor, v katerem se lahko udeleženci in udeleženke izobraževanja ter učitelji in učiteljice svobodno učijo in delajo po vsej celini, institucije pa svobodno medsebojno povezujejo v Evropi in zunaj nje.

Evropski izobraževalni prostor ima šest razsežnosti – kakovost, vključevanje in enakost spolov, zeleni in digitalni prehod, učitelji in učiteljice, visokošolsko izobraževanje ter močnejša Evropa v svetu. S pobudami se bodo med drugim preučili načini za povečanje kakovosti, zlasti pri osnovnih in digitalnih spretnostih, bolj vključujoče in spolno občutljivejše šolsko izobraževanje ter izboljšanje šolskega uspeha. Pobude bodo prispevale k večjemu razumevanju podnebnih sprememb in trajnostnosti ter okolju prijaznejši izobraževalni infrastrukturi. Podpirale bodo učiteljski poklic in nadaljnje uvajanje evropskih univerz ter izboljšale povezljivost med institucijami za izobraževanje in usposabljanje.

V sporočilu so opredeljena sredstva in mejniki za uresničitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 s podporo načrta okrevanja za Evropo (NextGenerationEU) in programa Erasmus+. V sporočilu je predlagan tudi okvir za sodelovanje z državami članicami in deležniki v izobraževanju, ki zajema ureditev za poročanje in analizo ter dogovorjene izobraževalne cilje, na podlagi katerih naj bi se spodbujale in spremljale reforme. Prizadevanja za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora bodo potekala v sinergiji s programom znanj in spretnosti za Evropo, prenovljeno politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter evropskim raziskovalnim prostorom.

V akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje (2021–2027) je predlagan sklop pobud za visokokakovostno, vključujoče in dostopno digitalno izobraževanje v Evropi. Akcijski načrt je poziv k tesnejšemu sodelovanju med državami članicami na evropski ravni, pa tudi k sodelovanju z deležniki in med njimi, da bi sistemi izobraževanja in usposabljanja resnično ustrezali digitalni dobi. Učenje na daljavo je zaradi koronavirusne krize stopilo v ospredje izobraževalnih praks. Ob tem se je pokazalo, da je treba nujno izboljšati digitalno izobraževanje kot ključen strateški cilj za visokokakovostno poučevanje in učenje v digitalni dobi. Ob prehodu iz izrednih razmer, ki jih je povzročil izbruh pandemije, potrebujemo strateški in dolgoročnejši pristop k digitalnemu izobraževanju in usposabljanju.

Akcijski načrt ima dve dolgoročni strateški prednostni nalogi: (i) spodbujati razvoj visoko zmogljivega ekosistema digitalnega izobraževanja in (ii) krepiti digitalne kompetence za digitalno preobrazbo. Komisija bo za tesnejše sodelovanje in izmenjavo v digitalnem izobraževanju na ravni EU ustanovila evropsko vozlišče za digitalno izobraževanje, ki bo spodbujalo sodelovanje in sinergije med področji politike, relevantnimi za digitalno izobraževanje. Poleg tega bo vzpostavila mrežo nacionalnih svetovalnih služb ter okrepila dialog med javnimi in zasebnimi deležniki.

Pobudi bosta izhodišče za tretji evropski vrh o izobraževanju, ki ga bo Komisija na spletu gostila 10. decembra. Na vrhu bodo ministrice in ministri ter ključni deležniki razpravljali o tem, kako izobraževanje in usposabljanje pripraviti na digitalno dobo.

(Skupno 176 obiskov, 1 današnjih obiskov)