Država

Definicija otrok s
posebnimi potrebami

Generacija
šoloobveznih otrok

Otroci s posebnimi
potrebami v specializiranih ustanovah in inkluziji/
integraciji

%

Učenci v zavodih in šolah s prilagojenim programom

%

Učenci v oddelkih s prilagojenim programom
pri osnovnih šolah

%

AVSTRIJA

Kategorije otrok:
1. Otroci s fizičnimi in psihološkimi težavami (z odločbo)
2. Otroci brez odločbe (GJM, ČVM, okvare vida in sluha, ki potrebujejo mobilno pomoč izven razreda

802.519

28.525

3,5 

11.787

 1,5

965

0,1 

DANSKA

Otroci s težjimi fizičnimi ali
intelektualnimi primanjkljaji. Ostalim učencem zagotovljeno prilagojeno poučevanje.

719.144

33.733

 4,6

12.757

1,8 

18.986

2,6 

ESTONIJA

Učenci s fizičnimi, gibalnimi,
senzornimi in učnimi težavami, duševne motnje, otroci, ki potrebujejo intervencijo, vedenjske motnje.

112.738

10.435

9,2 

3.782

 3,0

1.459

 1,3

FINSKA

Otroci s posebnimi
vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ki za napredek in razvoj pri učenju potrebujejo dodatno pomoč.

559.379

45.493

8,1 

6.782

 1,2

14.574

 2,6

MADŽARSKA

Sistem odločb:
a) fizične, senzorne, intelektualne in govorne motnje, avtizem, težje disfunkcijske motnje ali motnje v razvoju organskega izvora.
b)stalne in resne disfunkcije perceptivnih funkcij ali  motnje vedenja, ki niso organskega vzroka in se kažejo na področju izobraževanja (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia).

1.275.365

70.747

 5,5

33.014

 2,6

0

 0

SLOVENIJA

Motnja v duševnem razvoju,
slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primajkljaji na posameznih področjih učenja in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

162.902

10.504

6,5

2829

2,0

400

0,24

ŠPANIJA

a) učenci s posebnimi izobraževalnimi potrebami
b) nadarjeni učenci
c) učenci, ki v razvoju kasnijo ob vstopu v šolo

4.437.258

104.343

2,3

17.400

0,4

0

0

 Pripravila: Dr. Bojana Globačnik, MIZKŠ

(Skupno 63 obiskov, 1 današnjih obiskov)