naslovnica tematsko poročilo talis učiteljiOECD je 28. septembra 2021 objavil tematsko poročilo Teachers Getting the Best out of Their Students; From Primary to Upper Secondary Education, ki temelji na podatkih mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey) in podrobneje predstavlja učitelje primarne in višje sekundarne ravni držav, ki so sodelovale v tem delu raziskave.

Poročilo se osredotoča na strokovnost učiteljev in ravnateljev ter primerjave podatkov tako med posameznimi ravnmi izobraževanja kot tudi znotraj ravni same (kakšna je stopnja strokovnosti učiteljev in ravnateljev, kateri dejavniki bi lahko pojasnili razlike v stopnji strokovnosti med ravnmi, kateri izobraževani izzivi so specifični za posamezno raven in podobno). Ukvarja se tudi z raziskovanjem okoljskih dejavnikov motivacije in podpore učiteljem za doseganje kakovostnega izobraževanja.

Ugotovitve so predstavljene v okviru šestih poglavij, od katerih je prvo namenjeno politikam, sledi mu pet bolj empiričnih poglavij, in sicer:

  • Privabljanje in izbira visokokakovostnih kandidatov ter njihova priprava,
  • Strokovni razvoj učiteljev in ravnateljev,
  • Podpora strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja,
  • Opolnomočenje učiteljev,
  • Ohranjanje učiteljev v poklicu.

TALIS je mnenjska raziskava, ki zbira in preučuje podatke, povezane s prepričanji in stališči učiteljev in ravnateljev o različnih vidikih poučevanja, delovnih pogojih in učnih okoljih ter s pedagoškimi in vodstvenimi vprašanji. Predstavlja enega od načinov vključevanja glasu učiteljev in ravnateljev v procese priprave izobraževalnih politik. Cilj raziskave je namreč zagotoviti verodostojne podatke s področja dela učiteljev in ravnateljev ter opraviti ustrezno analizo različnih vidikov poučevanja in učenja. Rezultati raziskave so v pomoč pri določanju nacionalne politike, mednarodna narava raziskave pa omogoča mednarodno primerljivost.

V raziskavi, ki je bila izvedena v letu 2018, je sodelovalo 48 držav, skupno 260.000 učiteljev, ki predstavljajo glas več kot 8 milijonov učiteljev z vseh kontinentov sveta. V Sloveniji je sodelovalo 2.097 učiteljev tretjega izobraževalnega obdobja s 136 osnovnih šol ter 119 njihovih ravnateljev ter 2.200 učiteljev s 122 srednjih šol ter 103 njihovi ravnatelji. Na mednarodni ravni raziskavo koordinira OECD, v Sloveniji pa jo je izvedel Pedagoški inštitut.

Junija 2019 in marca 2020 sta bila objavljena prva dva dela mednarodnega poročila, ki sta se osredotočala na učitelje nižje sekundarne ravni, v katero so bile vključene vse sodelujoče države, sodelovanje na drugih dveh ravneh pa je bilo opcijsko. Delno so bili v prvih dveh delih mednarodnega poročila že predstavljeni tudi učitelji drugih dveh ravni, v tretjem delu septembra 2021 pa so predstavljeni bolj podrobno, tudi primerjalno med ravnmi. Slovenija je v raziskavi TALIS 2018 poleg učiteljev nižje sekundarne ravni vključila tudi učitelje višje sekundarne ravni.

Nacionalni vidik rezultatov mednarodne raziskave TALIS 2018 je Pedagoški inštitut predstavil v nacionalnih poročilih Vseživljenjsko učenje učiteljev in ravnateljev (2019, .pdf) ter Učitelji in ravnatelji, cenjeni strokovnjaki (2020, .pdf), tematskem poročilu Zaostajanje Slovenije v uporabi IKT za poučevanje (januar 2021, .pdf) in v poročilu pridružene nacionalne raziskave Zaznavanje nasilja nad učitelji in ravnatelji (oktober 2020).

Vir in več informacij: OECD, 28. 9. 2021, Pedagoški inštitut in TALIS 2018 Slovenija.

(Skupno 75 obiskov, 1 današnjih obiskov)