Začetek in konec šolskega leta sta v Sloveniji zakonsko določena (Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju). Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta naslednje leto.

S pravilnikom za posamezno področje izobraževanja je  natančneje urejena razporeditev pouka, pouka prosti dnevi, trajanje in razporeditev šolskih počitnic itd. Vsako leto pa minister izda natančen šolski koledar za naslednje šolsko leto. Za srednje šole mora biti objavljen najkasneje do 31. maja v tekočem šolskem letu, za osnovne šole pa morajo biti podrobnejša navodila o šolskem koledarju objavljena do konca junija, do konca avgusta pa še za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja.

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08 in 45/10), ureja razporeditev pouka, pouka proste dneve in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev. S pravilnikom so določeni tudi roki za nacionalno preverjanje znanja učencev, roki za predmetne izpite, popravne izpite in ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu ter roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 78/07 in 45/10) pa ureja trajanje in razporeditev organiziranega izobraževalnega dela, trajanje in razporeditev šolskih počitnic, pouka proste dneve ter roke za opravljanje izpitov in izdajo predpisanih listin.

Pravilnika določata, da imajo učenci/dijaki naslednje počitnice:

 • jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktober, 1. november); ti prazniki se vključujejo v počitnice,
 • novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov,
 • zimske počitnice trajajo en teden in se začnejo tretji ponedeljek v februarju,
 • prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do izteka prvomajskih praznikov,
 • poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.

Kdaj in katere počitnice imajo v Evropi?

Vsako leto omrežje Eurydice pripravi podatke o organizaciji pouka v primarnem in splošnem sekundarnem izobraževanju in o akademskem koledarju ter jih prikaže v seriji Pomembni podatki (Facts and Figures) . V preglednici prikazujemo razporeditev pouka za šolsko leto 2011/12 v Sloveniji, sosednjih državah in še nekaterih državah EU. Če vas zanimajo podatki za več držav, si podatke oglejte na spletni strani Eurydice.

koledar

Kako pa smo imeli v Sloveniji urejene počitnice v preteklosti?

Odredba o šolskem koledarju za osnovno šolo, ki se je začela uporabljati s šolskim letom 1965/66, je določala, da se šolsko leto deli na dve polletji (od 1. septembra  do 3. februarja in od 4. februarja  do 31. avgusta), ki se delita še na dve obdobji. Pouk je v prvem polletju trajal od 5. septembra do 20. januarja, v drugem pa od 4. februarja do 20. junija (15. junija za 8. razred). Pouk je potekal tudi ob sobotah.

Počitnice:

 • zimske počitnice: 21. januar do 3. februar
 • poletne počitnice: od konca pouka do začetka pouka v naslednjem šolskem letu.

Pouka prosti so bili tudi:
– nedelje,
– dan republike: 29. in 30. november,
– novo leto: 30 december do 2. januar,
– prvi maj: 27. april do 2. maj in
– še nekateri dnevi.

S Pravilnikom začasnem šolskem koledarju za osnovne in srednje šole, ki preizkusno preidejo na nov delovni čas, sprejetem leta 1969, je bil na 81 šolah preizkušen nov šolski koledar, po katerem se je pouk začenjal 1. septembra, ob sobotah praviloma ni bilo pouka, zimske počitnice so trajale od 28. januarja do 3. februarja.

Leta 1975 objavljeni Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne in srednje šole je ločil med šolami, ki so imele pouk pet oziroma šest dni na teden. Zimske počitnice so za šole s šestdnevnim tednom trajale dva tedna (od 21. januarja do 3. februarja), za šole s petdnevnim tednom pa en teden (od 25. do 31. januarja). Šole, ki so imele pouk pet dni na teden, so začenjale s poukom 1. septembra, tiste s šestdnevnim tednom pa 5. septembra.

Pouka so bili prosti tudi:
– (sobote) in nedelje,
– novo leto: 30. december do 2. januar,
– prvi maj: 27. april do 2. maj in
– še nekateri dnevi.

S Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole, sprejetem leta 1980 in dopolnjenem 1981, je bilo določeno, da se pouk začne 1. septembra in traja do 27. junija, za učence 8. razreda pa do 15. junija. Pouk v sobotah praviloma ni potekal.

Počitnice:

 • zimske počitnice: trajale 3 tedne in so bile razporejene po območjih v dve časovni obdobji – prvo obdobje se je začelo drugi ponedeljek v januarju, drugo pa četrti ponedeljek v januarju,
 • letne počitnice: od konca pouka do začetka pouka v naslednjem šolskem letu.

Pouka so bili prosti tudi:
– sobote in nedelje,
– prazniki,
– novo leto: 31 december,
– en dan v skladu z LDN.

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole in Pravilnik o šolskem koledarju za srednje izobraževanje iz leta 1991 sta določala, da traja pouk od 1. septembra do 25. junija (15. junija za učence 8. razreda) za osnovnošolce in do 20. junija za srednješolce (5. junija za dijake zaključnega letnika). Šolsko leto je bilo še vedno razdeljeno na dve polletji, vsako od polletij pa se je delilo na dve ocenjevalni obdobji.

Počitnice:

 • novoletne počitnice: od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov,
 • zimske počitnice: 1 teden in so bile razporejene po območjih v dve časovni obdobji – prvo obdobje se je začelo četrti ponedeljek v januarju, drugo pa naslednji ponedeljek,
 • prvomajske počitnice: od 27. aprila do izteka prvomajskih praznikov,
 • letne počitnice: od konca pouka do začetka pouka v naslednjem šolskem letu.

Pouka so bili prosti tudi:
– sobote in nedelje,
– prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– en dan v skladu z LDN,
– dan slovenske šole, ki ga določi minister.

Povzetek pripravila: Barbara Kresal Sterniša, 19. marec 2012

Viri:
Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010 in 87/2011)
Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/2007- UPB)
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/2006)
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole  (Uradni list RS, št. 63/08 in 45/10)
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 78/07 in 45/10)
Odredba o šolskem koledarju za osnovno šolo (izdana pod št. 61-52/64 dne 10. aprila 1965)
Pravilnik začasnem šolskem koledarju za osnovne in srednje šole, ki preizkusno preidejo na nov delovni čas (izdan pod št. 61-148/67 dne 27. 8. 1969)
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne in srednje šole (Ur. l. SRS, št. 4-149/75)
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. SRS, št. 20-1155/80 in 24-1295/81)
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. SRS, št. 20/80, 24/81, 24/83, 36/85, 36/86 in Ur. l. RS, št. 22/90 in 24/91 – neuradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o šolskem koledarju za srednje izobraževanje (Ur. l. RS, št. 22/90 in 24/91 – neuradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011./2012. Dostopno na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=10796&;sec=2241 [Vpogled 19. 3. 2012]
Organisation of school time in Europe (Primary and general secondary education) – 2011/12. Dostopno na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/calendars/school_calendar_EN.pdf [Vpogled 19. 3. 2012]

(Skupno 375 obiskov, 1 današnjih obiskov)