V Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so 11. septembra 2018 uradno objavili mednarodni zbornik kazalnikov OECD v izobraževanju “EDUCATION AT A GLANCE” – “Pogled na izobraževanje 2018” (EAG).

‘Education’s promise to all’ je naslov letošnje izdaje Pogleda na izobraževanje 2018. EAG je najobširnejši zbornik mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v 36 državah članicah in partnerskih državah OECD iz celega sveta.

Podatki o različnih razsežnostih pravičnosti v izobraževanju, ki so v središču pozornosti EAG 2018, potrjujejo moč in odgovornost izobraževanja za življenjske poti posameznikov. Spol, socialno-ekonomski status oziroma izobrazba staršev, priseljensko ozadje, kraj bivanja in zdravje ostajajo pomembni dejavniki vključenosti in uspešnosti v izobraževanju, dosežkov pri učenju in delu.

EAG 2018 prinaša tudi nekaj novih kazalnikov na področju terciarnega izobraževanja in upravljanja izobraževalnih sistemov, nove podatke o plačah šolskih ravnateljev ter o trendih v izdatkih in vpisu na področju predšolske vzgoje in izobraževanja.

Slovenijo po podatkih, zajetih v EAG, lahko umestimo med države, ki se jim je skrčil delež za izobraževanje v BDP. Tudi v kolaču javnih izdatkov zaseda izobraževanje občutno manjši delež kot leta 2005. Razmerje med zasebnimi in javnimi sredstvi, ki jih v Sloveniji namenimo za izobraževanje, pa ostaja stabilno.

S pomočjo podatkov EAG lahko ugotovimo tudi, da so slovenski mladi, stari od 25 do 34 let, bolj izobraženi kot v povprečju njihovi vrstniki v EU in OECD. V Vrhu OECD je Slovenija tudi po ravni udeležbe mladih v izobraževanju.

Mednarodna primerjava pokaže, da so tako slovenski mladi kot odrasli trajnostno naravnani in v večji meri od vrstnikov iz držav, zajetih v raziskavi, sodelujejo pri dejavnostih, povezanih s trajnostnim razvojem, ali pa zavzemajo stališče, da je za varstvo okolja treba prevzeti osebno odgovornost.

Več o vsebini letošnjega zbornika in poudarkih o Sloveniji si lahko preberete v dodanih pregledih. Gradiva so pripravile sodelavke in slovenske predstavnice v delovnih telesih programa OECD INES – Kazalniki izobraževalnih sistemov, v okviru katerega nastajajo Pogledi na izobraževanje.

EAG_2018_poudarki o Sloveniji (.pdf)

Infografika OECD ob objavi EAG 2018 Pot skozi izobraževanje in zaposlitev (jpg)

Publikacija EAG 2018 z opisi indikatorjev (.pdf)

Poudarki za Slovenijo, ki so jih pripravili v OECD

Povzetki, preglednice in grafični prikazi OECD s celotno publikacijo “Education at a Glance 2018” so dostopni na spletni strani OECD.

(Skupno 468 obiskov, 1 današnjih obiskov)