V Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so 10. septembra 2019 uradno objavili mednarodni zbornik kazalnikov v izobraževanju “Education at a Glance 2019″ – “Pogled na izobraževanje 2019” (EAG), ki daje obširen pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v 36 državah članicah OECD in partnerskih državah.

Podatki in kazalniki EAG so razporejeni v štiri vsebinske sklope:

A. Učinki izobraževalnih institucij in vplivi učenja
B. Dostopnost, udeležba in napredovanje v izobraževanju
C. Finančni viri v izobraževanju
D. Učitelji, učno okolje in organizacija v šolah

Poleg tega je v publikaciji tudi poglavje, namenjeno pregledu doseganja ciljev trajnostnega razvoja – SDG.

EAG s pomočjo podatkov ponuja pogled na vse ravni izobraževanja. Letošnja izdaja se bolj poglobljeno posveča terciarnemu izobraževanju. Podatki kažejo, da so države razširile dostop do študija in z različnimi mehanizmi finančne pomoči spodbujajo vključevanje. V EAG najdemo podatke o šolninah, štipendijah in posojilih študentom pa tudi informacije o nedavnih reformah in sistemih vpisa, o vplivu izobrazbe na socialne izide in izide na trgu dela. EAG prinaša tudi vrsto kazalnikov o izdatkih za izobraževanje kot tudi obsegu javnega in zasebnega financiranja izobraževanja, o doseženi izobrazbi prebivalstva, o udeležbi in napredovanju v izobraževanju, o učiteljih in ravnateljih, njihovih plačah, učni in delovni obveznosti, o obsegu pouka za učence in informacije o sistemih predšolske vzgoje in varstva.

Več o vsebini letošnjega zbornika in poudarkih o Sloveniji si lahko preberete v novici MIZŠ z dne 10. 9. 2019 ter v dodanih pregledih.

Gradiva so pripravile sodelavke MIZŠ in slovenske predstavnice v delovnih telesih programa OECD INES – Kazalniki izobraževalnih sistemov, v okviru katerega nastaja Pogled na izobraževanje.

(Skupno 454 obiskov, 1 današnjih obiskov)