Prvi dan zasedanja Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (Svet EYCS) je bil namenjen izobraževanju v dopoldanskem delu zasedanja in kulturi v popoldanskem delu. Drugi dan zasedanja pa je bil namenjen mladini v dopoldanskem delu in športu v popoldanskem delu zasedanja. Zasedanje je v celoti vodil ciprski minister za izobraževanje in kulturo g. George DEMOSTHENOUS. Slovensko delegacijo je vodil namestnik stalnega predstavnika RS pri EU Uroš Vajgl, v delegaciji za področje izobraževanja, mladine in športa pa je bila še Maja Mihelič Debeljak (SPBR). Komisijo je zastopala komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade ga. Androulla Vassiliou.

Preberete lahko celotno poročilo (doc), ki vsebuje naslednje vsebine:

IZOBRAŽEVANJE

 • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa “Erasmus za vse”: Program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport (poročilo predsedstva)
 • Pismenost (sprejetje sklepov Sveta)
 • Izobraževanje in usposabljanje v okviru strategije Evropa 2020 – prispevek izobraževanja in usposabljanja k oživitvi gospodarstva, rasti in novim delovnim mestom (sprejetje sklepov Sveta)
 • Predlog priporočila Sveta o priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja (politični dogovor)
 • Izboljšanje kakovosti in statusa učiteljev v času omejenih finančnih sredstev (razprava ministrov)
 • Financiranje štipendij za mobilnost v okviru programa Erasmus za obdobje 2012–2013 (informacija Komisije)
 • Ponoven razmislek o izobraževanju: vlaganje v znanja in spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate (predstavitev sporočila Komisije)
 • Delovni program prihodnjega predsedstva (predstavitev irske delegacije)
 • Drugo: Kosilo ministrov za izobraževanje (kosilo ministrov)

MLADINA

 • Strukturirani dialog z mladimi
  1. Izid konference EU o mladih (poročanje predsedstva)
  2. Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o pregledu strukturiranega dialoga z mladimi o sodelovanju mladih v demokratičnem življenju Evrope (sprejetje resolucije Sveta)
 • Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2012 o izvajanju prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) (sprejetje poročila)
 • Osnutek sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o participaciji in socialni vključenosti mladih s poudarkom na tistih s priseljenskim ozadjem (sprejetje sklepov Sveta)
 • Mobilnost in raznolikost: kako zagotoviti socialno vključenost? (razprava ministrov)
 • Delovni program prihodnjega predsedstva (predstavitev irske delegacije)

ŠPORT

 • Osnutek sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o krepitvi na dokazih temelječe osnove za oblikovanje športne politike (sprejetje sklepov Sveta)
 • Osnutek sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o oblikovanju strategije za preprečevanje prirejanja športnih izidov (predvideno sprejetje sklepov Sveta, a dogovor ni bil mogoč, zato sprejetje le sklepov predsedstva)
 • Protidoping
  1. Ustanovitveni odbor Svetovne protidopinške agencije WADA (izbor predstavnikov EU)
  2. Izid sestankov Svetovne protidopinške agencije WADA (poročanje predsedstva)
 • Zdravju koristne telesne dejavnosti
  1. Osnutek sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spodbujanju zdravju koristnih telesnih dejavnosti (sprejetje sklepov Sveta)
  2. Letni evropski teden športa (razprava ministrov)
 • Delovni program prihodnjega predsedstva (predstavitev irske delegacije)

Maja Mihelič Debeljak,
svetovalka za izobraževanje, mladino in šport,
Stalno predstavništvo RS

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)