Maja Mihelič Debeljak iz stalnega predstavništva Slovenije pri EU povzema

 

Prednostne naloge na področju izobraževanja, mladine in športa pod Italijanskim predsedovanjem Svetu EU

Svet EU, neformalno poznan tudi kot Svet, je institucija EU, ki predstavlja vlade držav članic. Nacionalni ministri posameznih držav EU, ki se v njem srečujejo, sprejemajo zakonodajo, usmeritve in usklajujejo politike. Svet je en sam pravni subjekt, zaseda pa v 10 različnih „sestavah“ ali formacijah, ki so odvisne od obravnavane teme. Ena od formacij je tudi t.i. Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (ali kratko Svet EYCS).

Svet EYCS je pristojen za področja izobraževanja, usposabljanja, mladine, kulture, avdiovizualne politike in športa. Zasedanja ministrov za obravnavo vseh področij so praviloma dvodnevna in potekajo dvakrat letno. Svet samo za področje izobraževanja zaseda še tretjič v letu, in sicer v začetku februarja, zasedanja pa pod vodstvom pristojnega ministra predsedujoče države potekajo v Bruslju. Predsedovanje Svetu EU posamezne države članice se menja vsakih 6 mesecev po vnaprej določenem sporedu. V obdobju od 1. julija do 31. decembra 2014 Svetu EU tako predseduje Italija. Za potrebe formalnih zasedanj seveda predhodno potekajo zasedanja pristojnih delovnih skupin Sveta, ki pripravljajo vsebine za ustrezne Svete, vsaka predsedujoča država pa vzporedno organizira širše razprave in neformalna srečanja na različnih ravneh in forumih. Vse z namenom čim širše obravnave vsebinske tematike, ki je v razpravi v določenem obdobju.

Vsebinska prednostna področja predsedovanja Italije na področjih izobraževanja, usposabljanja, športa in mladine pa so naslednja:

  • Izobraževanje

Pomemben del prizadevanj Sveta na področju izobraževanja se nanaša na srednjeročni pregled osrednje razvojne strategije Evropa 2020, kjer bo v drugi polovici 2014 v ospredju razprave doseganje ciljev ter vloga izobraževanja in usposabljanja v kontekstu rasti in zaposlovanja. Razpravo je pričakovati predvsem v smeri posodabljanja sistemov izobraževanja in usposabljanja, ki bi zagotavljali pridobivanje pravih spretnosti za zaposlitev, lajšanje prehoda iz izobraževanja v poklicno življenje, izboljšanje povezave med izobraževanjem in trgom dela, spodbujanje inovativnosti in podjetnosti itd.

V kontekstu gospodarske krize se bo Svet pod italijanskim predsedovanjem osredotočal na vključevanje podjetnosti v izobraževanje na vseh ravneh.

Ministri za izobraževanje bodo na decembrskem EYCS (12. 12.) predvidoma sprejeli Sklepe Sveta o podjetnosti v izobraževanju ter razpravljali o prenovi strategije Evropa 2020 (o ekonomskih vidikih izobraževanja in usposabljanja). V okviru decembrskega zasedanja Sveta EYCS pa Komisija in predsedstvo organizirata tudi evropsko konferenco na visoki ravni na temo »Izobraževanje v digitalni eri«, ki predstavlja eno od pomembnih prednostnih nalog EU.

  • Šport

Italijansko predsedstvo bo na področju športa svoje delo pričelo z izvajanjem priporočila Sveta za spodbujanje zdravju koristnih telesnih dejavnosti – HEPA (Health Enhancing Phisycal Activity) ter drugega delovnega programa za šport, predvsem pa se bo predsedstvo osredotočilo na gospodarske vidike športa. Prednostni nalogi na področju športa bosta tako vloga športa za spodbujanje gospodarstva in razvoja ter zdravju koristne telesne dejavnosti (HEPA) s poudarkom na mladih. Svet EYCS naj bi na za sedanju novembra (25. 11.) sprejel sklepe na temo športa kot vira za spodbujanje gospodarske rasti, ministri pa bodo razpravljali o športni vzgoji oz. o povezovanju športnih dejavnosti in šol v okviru šolskih in izvenšolskih dejavnosti.

Delo na področju športa bo še naprej osredotočeno tudi na problematike, ki ogrožajo integriteto športa (doping in prirejanje izidov tekmovanj), saj si bo predsedstvo prizadevalo k podpisu Konvencije Sveta Evrope o prirejanju izidov športnih tekmovanj.

Italijansko predsedstvo si bo prizadevalo tudi k pričetku tesnejšega sodelovanja med športom in pravosodjem.

  • Mladina

Razprava o mladinski politiki bo poleg izvajanja jamstvene sheme za mlade in izmenjave dobrih praks zajela tudi pobude za odstranjevanje/zmanjšanje ovir pri uveljavljanju pravic, ki jih imajo mladi za doseganje avtonomije in njihovo večjo participacijo v družbi.

Poleg strukturnega dialoga in sprejetja sklepov o pravicah mladih in dostopu vseh skupin mladih do le-teh, bo naloga italijanskega predsedstva usmerjena v izvajanje prvega delovnega programa za mladino, ki v ospredje postavlja zaposlovanje mladih, medsektorsko sodelovanje ter mladinsko delo.

Izboljšanje znanj in spretnosti mladih za večje možnosti na trgu dela s spodbujanjem neformalnega in priložnostnega učenja ter mladinskega dela bo še naprej prednostna naloga na področju mladinske politike v EU. Prav boljša vključenost mladinske politike v doseganje ciljev Evropa 2020 naj bi bila tudi osrednja tematika ministrskih razprav v drugi polovici letošnjega leta.


Maja Mihelič Debeljak
Svetovalka za izobraževanje, mladino in šport
Stalno predstavništvo RS pri EU

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)