Urad za razvoj in kakovost izobraževanja Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (URKI MIZŠ) je izvedel ciklus sedmih strokovnih posvetovanj o izzivih vzgoje in izobraževanja v prihodnosti. Razprave, ki so potekale v virtualnem okolju, so bile namenjene krepitvi strokovnega dialoga in obenem podpori procesa prenove učnih načrtov. Združile so predstavnike ministrstva, javnih zavodov s področja izobraževanja, raziskovalce, učitelje in ravnatelje, predstavnike razvojnih projektov in univerz. Februarja smo objavili vsebinske povzetke posameznih strokovnih razprav.

Na URKI MIZŠ so konec leta 2020 pripravili delovni dokument “Pogled na izzive slovenske vzgoje in izobraževanja”(pdf). Namen dejavnosti ob pripravi dokumenta je bil identificirati ključne izzive vzgojno-izobraževalnega sistema. Identifikacija izzivov je potekala s pomočjo vsebinske analize, prispevkov notranjih organizacijskih enot ministrstva in predhodno posredovanih predlogov iz javnih zavodov in šolskega inšpektorata, upoštevajoč dognanja iz razvojnih projektov, evalvacij in raziskav na področju izobraževanja. Analiza je izluščila 10 krovnih izzivov izobraževanja za prihodnost, nadaljnja poglobitev pa, da se izzivi med seboj prepletajo in umeščajo na različne ravni, ki so jih delovno poimenovali raven kurikula, raven sistema in raven sistemskega okvira.

Pregled ugotovitev o stanju na področju vzgoje in izobraževanja ter prihodnjih izzivih je nastal leta 2020 na podlagi razmislekov in prispevkov sodelavk in sodelavcev Urada za razvoj in kakovost izobraževanja ter nekaterih direktoratov ministrstva. V letu 2022 smo posodobili tabelo, ki vsebuje pregled ugotovitev o stanju na razvojnih področjih vzgoje in izobraževanja in prihodnjih izzivih.

(Skupno 124 obiskov, 1 današnjih obiskov)