Obvladovanje pismenosti je zagotovo ključnega pomena za uspešno spopadanje s sedanjimi in prihodnjimi problemi družb. Temeljne pismenosti, različne po oblikah in stopnjah razvitosti, potrebujemo vsi državljani; te v osnovi določajo posameznikovo učno in kasneje delovno uspešnost. Temeljne pismenosti so pomembne za celoten kognitivni razvoj učenca kakor tudi odraslega, saj brez teh ne more učinkovito uravnavati svojega učenja, življenja in dela. Zavedanje o pomenu pismenosti v svetu narašča. K temu so pripomogle mednarodne organizacije, raziskovalci  in šolske politike, ki z raziskavami, študijami, projekti in organiziranjem različnih aktivnosti širijo to zavedanje. S pismenostjo se denimo poglobljeno ukvarja OECD, zlasti v raziskavah, kot so PISA, PIAAC in druge. UNESCO obeležuje 8. september kot mednarodni dan pismenosti. Na ta dan MŠŠ uradno razglaša Šolsko leto knjige 2010/11.

V programu Eurydice omrežja za leti 2010 in 2011 je več primerjalnih študij pismenosti: bralna, matematična in naravoslovna. Več si lahko preberete v prispevku Bralna pismenost – Eurydice študija v nastajanju – nekaj poudarkov iz doslej opravljenega študijskega dela (pdf, 101 KB).

Tema pismenosti je tesno povezana z opredeljevanjem slovenščine v izobraževanju in njene vloge pri pripravljanju učencev na življenje v globalnem svetu. Prispevek Milene Ivšek Slovenščina v izobraževanju (pdf, 114 KB) ponuja nekaj izhodišč za razmišljanje. A slovenščina kot učni jezik ni za vse učence tudi materni jezik. Kako razmišljajo o učnem jeziku tuji strokovnjaki, si lahko preberete v Intervjuju s profesorjem dr. Helmutom Johannesom Vollmerjem (pdf, 196 KB).

V Žalcu se je maja 2010 dogajala mednarodna konferenca Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih, prispevki pa so objavljeni v Sodobni pedagogiki 1/2010. Iz zaključkov te konference in prispevkov udeležencev je mogoče povzeti tudi misel Za razvoj pismenosti v vrtcih in šolah morajo biti učitelji kakovostno izobraženi (pdf, 282 KB).

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)