Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je februarja odvil v Bruslju.

Vir in informacije o seji: Svet Evropske unije, seja št. 3518, 17. 2. 2017; MIZŠ, 17. 2. 2017

Informacije o seji

Svet je sprejel sklepe o vlaganju v mlade v Evropi s posebnim poudarkom na evropski solidarnostni enoti. Sklepi so politični odgovor na pobudo za mlade, ki jo je Komisija predstavila decembra in v okviru katere je predlagala sveženj ukrepov, s katerimi bi izboljšali znanja in spretnosti ter priložnosti mladih. Tako bi se spopadli s problemom brezposelnosti mladih ter povečali njihovo participacijo in učno mobilnost.

Sveženj vsebuje sporočilo o evropski solidarnostni enoti, s katero naj bi večjemu številu mladih omogočili udeležbo pri vrsti solidarnostnih dejavnosti. To je mogoče bodisi v okviru prostovoljnih dejavnosti bodisi v okviru zaposlitve, pripravništva ali vajeništva za podporo nevladnim organizacijam, lokalnim organom ali zasebnim podjetjem, dejavnim na področju reševanja težavnih razmer po vsej Evropski uniji. Pri tem bodo lahko sodelovali vsi mladi ne glede na poreklo, izobrazbo, nivo znanj in spretnosti ali morebitno invalidnost.

Ministri so razpravljali tudi o tem, kako lahko izobraževanje in usposabljanje prispevata k socialni koheziji ter kako spodbujati skupne evropske vrednote v okviru evropskega semestra v letu 2017.

Ministri so obravnavali predvsem možne ukrepe za zmanjševanje neenakosti v izobraževanju zaradi socialno-ekonomskih razlik, kot je razvidna iz rezultatov raziskave „PISA 2015.“ Preučili so tudi, ali je mogoče programe izobraževanja in usposabljanja držav članic EU izboljšati z določitvijo nacionalnih in evropskih ciljev.

Ministri so poudarili, da imajo izobraževalne politike ključno vlogo pri spodbujanju vključenosti in spoštovanju raznolikosti v Evropski uniji ter da je treba ohraniti temeljne vrednote EU in evropski izobraževalni model. Zagotavljanje vključujočega kakovostnega izobraževanja bi moralo imeti tudi vseživljenjsko razsežnost in zajemati vse vidike izobraževanja.

„Izboljšanje naših sistemov izobraževanja in usposabljanja je nujno potrebno, saj lahko prinese gospodarske koristi in prispeva k zmanjšanju brezposelnosti, pa tudi zato, ker spodbuja socialno mobilnost in ker je to še vedno eden najboljših načinov za preprečevanje socialne izključenosti. Izobraževanje sámo ne zadošča; potrebna je gospodarska, socialna in finančna podpora.“

Evarist Bartolo, malteški minister za izobraževanje in zaposlovanje

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)