Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je maja odvil v Bruslju.

Vir in informacije o seji: Svet Evropske unije, seja št. 3617, 22.–23. 5. 2018; MIZŠ, 22. 5. in 23. 5. 2018

Glavni rezultati

Izobraževanje

Vsi državljani EU imajo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohranijo in pridobijo znanja in spretnosti, ki jim omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešen prehod na trg dela. Evropska unija lahko veliko pripomore k izkoriščanju celotnega potenciala izobraževanja kot gonila za ustvarjanje delovnih mest, gospodarsko rast in socialno pravičnost.

Krašimir Valčev, minister za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije in predsednik Sveta

Svet je sprejel revidirano priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, katerega namen je posodobiti sedanje priporočilo iz leta 2006 in upoštevati spremembe, kot sta digitalizacija in nenehno razvijajoči se trgi dela.

Svet je sprejel tudi sklepe o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja ter sklepe o prizadevanjih za uresničitev vizije evropskega izobraževalnega prostora.

Ministri so imeli priložnost za razpravo o potencialu univerz za spodbujanje regionalne rasti ter podjetniških in inovativnih znanj in spretnosti, pri čemer so se osredotočili zlasti na morebitne politične ukrepe in spodbude, ki bi omogočili razvoj potenciala visokošolskih institucij, ter na vlogo strategij pametne specializacije in sinergij na tem področju.

Svet se je seznanil tudi z vrsto drugih pomembnih vprašanj, na primer vlogo izobraževanja pri preprečevanju antisemitizma, športnim dnem Evropske šole in delovnim programom prihodnjega avstrijskega predsedstva.

Mladina

Po neformalni razpravi med kosilom na temo reforme obstoječih mehanizmov za posvetovanje z mladimi, tako imenovanega strukturiranega dialoga o mladih, je Svet sprejel sklepe o vlogi mladih pri oblikovanju varne, notranje povezane in ubrane družbe ter sklepe o vlogi mladih pri reševanju demografskih izzivov.

Svet je prav tako razpravljal o prihodnjih prednostnih nalogah EU na področju mladinske politike, razpravi pa je prisostvoval tudi Hassan Al Hilou, vodja skupnosti fundacije YouthTalks. Namen razprave je bil prispevati k razpravi o prenovljeni evropski strategiji za mlade. Nova strategija vsebuje predloge za opredelitev evropskega okvira za sodelovanje na področju mladine za obdobje 2019–24 in se med drugim osredotoča na aktivno udeležbo mladih v demokratičnem življenju v Evropi.

Ministri so se nazadnje seznanili z izjavo o preprečevanju nasilne radikalizacije, pobudo Združena evropska mladina in delovnim programom prihodnjega avstrijskega predsedstva.

Kultura/avdiovizualno področje

Evropski svet je v sklepih iz decembra 2017 prepoznal odločilno vlogo kulture pri soočanju s ključnimi družbenimi in gospodarskimi izzivi . Prizadevamo si, da bi načela uresničili v praksi in oblikovali dolgoročno vizijo za prispevek kulture k EU po letu 2020.

Boil Banov, minister za kulturo Republike Bolgarije in predsednik Sveta

Svet je izmenjal mnenja o dolgoročni viziji za prispevek kulture k EU po letu 2020, pri čemer se je osredotočil zlasti na ukrepe, ki jih je treba sprejeti na ravni EU, da bi povečali raven ambicioznosti na področju kulture, tako da bi ta postala resnična gonilna sila prihodnjih sprememb.

Svet je sprejel tudi sklepe o postavljanju kulturne dediščine v ospredje politik EU.

Ministri so se seznanili tudi z vrsto drugih pomembnih tem, kot so vprašanje nedovoljenega uvoza kulturnih dobrin iz arheoloških najdišč, Evropska prestolnica kulture v letu 2022, predlog za spremembo direktive o DDV, da bi bolje upoštevali kulturne politike, ter delovni program prihodnjega avstrijskega predsedstva.

Šport

Mladi in šport imajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju varnih in povezanih družb, odzivanju na družbene spremembe in spodbujanju skupnih vrednot EU. Naša dolžnost je, da mlade opolnomočimo in ustvarimo ustrezne pogoje za to, da bo šport odigral svojo vlogo v družbi.

Krasen Kralev, minister za mladino in šport Republike Bolgarije in predsednik Sveta

Po neuradnem delovnem kosilu ministrov za šport s predsednikom zveze UEFA Aleksandrom Čeferinom, na katerem so razpravljali o prihodnosti klubskih tekmovanj in tekmovanj nacionalnih moštev, je Svet sprejel sklepe o spodbujanju skupnih vrednot EU prek športa.

Ministri so nato prav tako ob prisotnosti Aleksandra Čeferina opravili orientacijsko razpravo o komercializaciji elitnih športov in trajnosti evropskega modela športa. Ministri so razpravljali zlasti o izzivih, s katerimi se sooča evropski model, in o tem, kako zagotoviti, da bi šport v Evropi ohranil svoje značilnosti in trdne temelje.

Svet se je seznanil tudi z rezultati zadnjih sej Svetovne protidopinške agencije, deklaracijo „Za Evropo športa“ in delovnim programom prihodnjega avstrijskega predsedstva.

(Skupno 49 obiskov, 1 današnjih obiskov)