Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je konec februarja odvil v Bruslju.

Vir in informacije o seji: Svet Evropske unije, seja št. 3449, 24. 2. 2016

Izobraževanje lahko poveže ljudi iz različnih okolij. Spodbuja osebni razvoj mladih in lahko prispeva k razvijanju odprtega mišljenja,
Jet Bussemaker, nizozemski minister za izobraževanje, kulturo in znanost ter predsedujoči Svetu

Svet je sprejel resolucijo o socialno-ekonomskem razvoju in vključenosti v EU prek izobraževanja. Besedilo se osredotoča na ukrepe, s katerimi bi zagotovili ciljno usmerjene naložbe v izobraževanje ter kar najbolje reševali problematiko pomanjkanja strokovno usposobljene delovne sile, da bi znova spodbudili ustvarjanje delovnih mest in trajnostno gospodarsko rast v Evropi. Hkrati je v njem poudarjena enako pomembna vloga izobraževanja pri spodbujanju državljanstva in socialne vključenosti.

Ministri so razpravljali, kako okrepiti sinergije med izobraževanjem, trgom dela in družbo, s čimer bi izboljšali ozaveščenost in opozorili na nujnost mnogih vprašanj, povezanih z razvojem znanj in spretnosti.

Minister Jet Bussemaker je dejal: „Razvoj ustreznega in uravnoteženega nabora znanj in spretnosti ter njegova uporaba sta ključna, da bodo lahko učenci, študenti, učitelji in odrasli našli svoje mesto na spreminjajočem se in vedno bolj globalnem trgu dela.“

Rezultati te razprave ministrov bodo podlaga za prihodnjo pobudo Komisije z naslovom „Program za nova znanja in spretnosti za Evropo“, ki je namenjena spodbujanju vseživljenjskih naložb v ljudi in večji zaposljivosti.

Ministri so na koncu izmenjali mnenja še o spodbujanju državljanstva in temeljnih vrednot z izobraževanjem v okviru nadaljnjih ukrepov na podlagi pariške deklaracije, ki so jo pred skoraj letom dni na neformalnem srečanju v Parizu sprejeli ministri za izobraževanje.

Ministri so poudarili, da namen izobraževanja ne bi smel biti le zaposljivost. Ena od njegovih ključnih nalog je tudi spodbujanje spoštovanja skupnih evropskih temeljnih vrednot, kot so svoboda izražanja, demokratično državljanstvo in enakost.

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)