Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je konec maja odvil v Bruslju.

Vir in informacije o seji: Svet Evropske unije, seja št. 3471, 30. 5. 2016; MIZŠ, 30. in 31. 5. 2016

Informacije o zasedanju

„V sklepih bodo navedene obnovljene politične smernice za ta evropski projekt, ki se je začel izvajati leta 2008: Osem let kasneje Europeana povezuje 3 700 kulturnih ustanov, ki si prek spleta izmenjujejo več kot 50 milijonov kulturnih zakladov. Pred nami pa ležijo resni izzivi in za soočenje z njimi bomo morali ponovno združiti moči.“
Nizozemska ministrica za izobraževanje, kulturo in znanost ter predsedujoča Svetu Jet Bussemaker

Kultura in avdiovizualno področje

Ministri so prvič izmenjali mnenja o nedavnem predlogu Komisije za revidirano direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah, s katero se ureja prosti promet avdiovizualnih del z združevanjem pristojnosti države izvora in (minimalno) zaščito splošnih interesov v EU. Cilj predloga je posodobitev veljavnega regulativnega okvira, tako da bi ga prilagodili hitro razvijajočemu se digitalnemu trgu in novim potrošniškim navadam v zvezi z avdiovizualnimi vsebinami.

Ministri so se strinjali glede pomembnosti posodobitve direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah kot dela strategije za enotni digitalni trg ter poudarili, da mora nova direktiva spoštovati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost, svobodo in pluralizem medijev, odprtost interneta ter varstvo potrošnikov, predvsem mladoletnikov.

Ministri so posebej izpostavili enega od vidikov direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, in sicer kako lahko javne politike podpirajo čezmejni promet evropskih avdiovizualnih vsebin. Razmislili so o več vprašanjih, kot so ustvarjanje vsebine glede na doseg občinstva, koprodukcije, nacionalne finančne spodbude in kvote.

Svet je poleg tega sprejel sklepe o vlogi Europeane pri digitalni dostopnosti, razpoznavnosti in uporabi evropske kulturne dediščine. Sklepi vsebujejo priporočilo za tehnološko izboljšanje platforme Europeana, pa tudi poziv k bolj trajnostnemu modelu financiranja v okviru veljavnega večletnega finančnega okvira.

Nizozemska ministrica za izobraževanje, kulturo in znanost Jet Bussemaker je dejala: „V sklepih bodo navedene obnovljene politične smernice za ta evropski projekt, ki se je začel izvajati leta 2008: Osem let kasneje Europeana povezuje 3 700 kulturnih ustanov, ki si prek spleta izmenjujejo več kot 50 milijonov kulturnih zakladov. Pred nami pa ležijo resni izzivi in za soočenje z njimi bomo morali ponovno združiti moči.“

„Šport je veliko veselje, a le, če se igra pošteno – ne le na igrišču, temveč tudi v upravnih odborih športnih organizacij in organov. Zato so bili integriteta, preglednost in dobro upravljanje v športu prednostne naloge nizozemskega predsedstva.“
Nizozemska ministrica za zdravje, blaginjo in šport ter predsedujoča Svetu Edith Schippers

Šport

Ministri so razpravljali o tem, kako lahko vlade izboljšajo upravljanje v športu glede na pogosto korupcijo, pranje denarja in škandale, povezane z dopingom, ter posledični negativni učinek na verodostojnost pozitivnih vrednot športa in zaupanje vanje.

Poudarili so, da se lahko avtonomija, ki jo športni sektor uživa že dolgo, v njem ohrani le, če se uporabljajo standardi dobrega upravljanja. Trenutna situacija pa jasno kaže, da športne organizacije same nimajo dovolj sredstev, da bi se borile proti nenehnim grožnjam za integriteto športnega sektorja.

Ministri so se strinjali, da je treba podpreti športne organizacije in z njimi sodelovati, v nekaterih primerih tudi s posredovanjem nacionalnih vlad, ter poudarili, da mora športni sektor spoštovati osnovna načela dobrega upravljanja, kot so usposobljeno upravno okolje, trajnostno financiranje, odgovornost in preglednost. Evropa mora združiti moči, da izboljša integriteto športa.

Svet je sprejel tudi sklepe o krepitvi integritete, preglednosti in dobrega upravljanja pri najpomembnejših športnih dogodkih. V besedilu je predlaganih več ukrepov za izvajanje teh načel na nacionalni in evropski ravni v vseh fazah takšnih dogodkov (izvedljivost, kandidatura, priprava, organizacija, evalvacija, zapuščina), tudi po njihovem zaključku.

Po seji Sveta EU za šport je bil organiziran strukturiran dialog med ministri EU za šport in predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja (IOC), Evropskega olimpijskega komiteja (EOC), Mednarodne zveze nogometnih združenj (FIFA) in Evropske nogometne zveze (UEFA). Udeleženci so razpravljali o preglednosti in dobrem upravljanju v športu ter se dogovorili o vzpostavitvi rednega dialoga.

Nizozemska ministrica za zdravje, blaginjo in šport Edith Schippers je dejala: „Šport je veliko veselje, a le, če se igra pošteno – ne le na igrišču, temveč tudi v upravnih odborih športnih organizacij in organov. Zato so bili integriteta, preglednost in dobro upravljanje v športu prednostne naloge nizozemskega predsedstva.“

Mladina

Svet je sprejel sklepe o vlogi mladinskega sektorja pri preprečevanju nasilne radikalizacije mladih in boju proti njej. V njih je poudarjen neprecenljiv prispevek, ki ga imajo lahko mladinsko delo, prostovoljne in kulturne dejavnosti ter šport pri vzpostavljanju stika z mladimi, ki bi lahko bili sicer dovzetnejši za radikalizacijo.

V sklepih je poudarjeno tudi, da bi bilo treba mlade odvračati od obstoječih nasilnih skrajnih ideologij in jim omogočiti njihovo kritično presojo, pri čemer bi jim kot protiutež ponudili nenasilne alternative ter podpirali starše, brate in sestre, vrstnike ter druge osebe, ki so v stiku z mladimi, ki so dovzetni za radikalizacijo, z nudenjem informacij o obstoječih sistemih pomoči in možnostih svetovanja.

Ministri so razpravljali o tem, kako lahko mladinska politika najbolje pripomore k podpori razvoju identitete mladih. Strinjali so se, da mladi bolj kot kdaj koli prej potrebujejo močno in pozitivno identiteto, da lahko uspešno sodelujejo pri izobraževanju, na trgu dela in v družbi nasploh, ter da bi bilo mogoče to razviti s pomočjo celostnih izobraževalnih mrež, ki bi mladim lahko pomagale pri oblikovanju odpornosti na protidemokratične vplive in sile.

Državni sekretar Martin van Rijn je dejal: „Danes evropski ministri za mladino in izobraževanje združujejo moči. Osredotočili smo se na vlogo učiteljev ter mladinskih in drugih socialnih delavcev. Njihov prispevek je lahko izjemno dragocen, ko gre za omogočanje mladim, da prepoznavajo in zavračajo prazne obljube nasilnih radikalistov.“

Izobraževanje

Svet je sprejel sklepe o razvoju medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja z izobraževanjem in usposabljanjem, v katerih priznava pozitivne vidike interneta in družbenih medijev, obenem pa opozarja na s tem povezana morebitna tveganja in nevarnosti. V sklepih je poudarjena temeljna vloga izobraževanja in usposabljanja pri omogočanju mladim, da postanejo medijsko pismeni in odgovorni državljani prihodnosti.

Sklepi predstavljajo nadaljnji ukrep po pariški deklaraciji iz marca 2015, v kateri je poudarjena ključna vloga, ki jo mora imeti izobraževanje pri spodbujanju državljanstva in temeljnih vrednot Unije. Ministri so se strinjali, da je eno od področij, ki bi ga bilo treba okrepiti, sposobnost mladih za kritično razmišljanje in dobro presojo, da bi lahko dojeli resničnost, razlikovali med dejstvi in mnenji ter se uprli vsem oblikam indoktrinacije in sovražnega govora.

Ministri so v pričakovanju prihodnjega predloga Komisije razpravljali tudi o prihodnosti visokošolskega izobraževanja v Evropi.

Ministrica Jet Bussemaker je povedala: „Mladinske politike in izobraževanje imata skupno vlogo pri preprečevanju radikalizacije med mladimi. Jasno je, da mora vsak pristop k temu perečemu problemu vključevati vse dele družbe: starše in družine, učitelje in mladinske delavce, socialne delavce ter druge predstavnike civilne družbe. Razpravljali smo o tem, kako bi jih lahko podprli in kateri so naslednji potrebni koraki na ravni EU.“

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)