Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je odvil v Bruslju.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, Seja št. 3935, Bruselj, 7. marec 2023


Glavni rezultati

Spretnosti in kompetence za zeleni prehod

Svet je odobril sklepe o spretnostih in kompetencah za zeleni prehod, temelječe na sklepih Evropskega sveta z dne 9. februarja 2023, v katerih so voditelji in voditeljice držav in vlad EU pozvali k odločnejšim in ambicioznejšim ukrepom, da bi se z izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem in preusposabljanjem dodatno razvijale spretnosti, potrebne za zeleni in digitalni prehod.

Pomanjkanje delovne sile v sektorjih, ki veljajo za ključne za zeleni prehod, se je med letoma 2015 in 2021 podvojilo (kot je navedeno v sporočilu Komisije o industrijskem načrtu v okviru zelenega dogovora za neto ničelno dobo). Istočasno pa povpraševanje po tehničnih spretnostih za zeleni prehod narašča.

Svet v svojih sklepih med drugim poziva države članice, naj izvajalce izobraževanja in usposabljanja, raziskovalne organizacije, delodajalce, socialne partnerje in druge relevantne deležnike vključujejo v skupno opredeljevanje potreb po preusposabljanju in izpopolnjevanju za zeleni prehod, tudi z javno-zasebnim sodelovanjem.

Usposobljena delovna sila je nedvomno predpogoj za večjo konkurenčnost in nam bo obenem pomagala odpreti vrata za bolj zeleno prihodnost. Zato moramo zdaj vlagati v preusposabljanje in izpopolnjevanje tako mladih kot odraslih.

Lotta Edholm, švedska ministrica za šolstvo

Kakovostni učitelji

Ministri in ministrice so razpravljali o vprašanju pomanjkanja učiteljev, zlasti pa o dodani vrednosti okrepljenega evropskega sodelovanja ter ukrepov na ravni EU za privabljanje, izpopolnjevanje in ohranjanje učiteljev in mentorjev.

Države članice v EU se spopadajo s pomanjkanjem učiteljev, ki pomeni resno tveganje za kakovost in pravičnost izobraževanja. To pomanjkanje je med drugim posledica staranja učiteljske delovne sile – skoraj 40 % učiteljev je namreč starejših od 50 let – in dojemanja učiteljskega poklica kot manj privlačnega.

Številne delegacije so poudarile, da je razprava zelo aktualna, saj je vprašanje relevantno za vse države članice. Kvalificirani in dobro usposobljeni učitelji so bistvenega pomena za dobro delujoč izobraževalni sistem in ključni za uresničitev evropskega izobraževalnega prostora. Svet bo to vprašanje ponovno obravnaval na majski seji v okviru sklepov, ki jih načrtuje v zvezi z evropskim izobraževalnim prostorom.

Razno

Evropska komisija je pod točko „Razno“ poročala o svoji pobudi za praznovanje dneva evropskih avtorjev. Dan evropskih avtorjev bo prvič potekal 27. marca 2023.

Druge točke dnevnega reda

Svet je kot točke brez razprave sprejel več drugih zakonodajnih aktov.

Tako je sprejel npr. uredbo o podaljšanju roka za certificiranje medicinskih pripomočkov. Gre za ukrep, s katerim bomo preprečili, da bi medicinski pripomočki, ki jih ne bo mogoče certificirati do prvotnega roka, postali nedostopni za evropske paciente.

Svet je sprejel tudi prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Gvajano, s katerim naj bi izboljšali upravljanje na področju gozdov in zagotovili, da bodo lesni proizvodi, izvoženi v EU, proizvedeni zakonito. Sporazum je del Akcijskega načrta EU za FLEGT (izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov), ki je bil sprejet leta 2003 za boj proti krčenju gozdov in trgovini z nezakonitim lesom.

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)