Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za konkurenčnost, ki se je odvil v Bruslju.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, Seja št. 3813, Bruselj, 28. september2021

Povezane novice:
– Ministri za raziskave sprejeli ukrepe za globalno močno in odporno Evropo, Slovensko predsedovanje Svetu EU, 28. 9. 2021
– Ministri za raziskave na Svetu EU o novem upravljanju Evropskega raziskovalnega prostora, Slovensko predsedovanje Svetu EU, 27. 9. 2021
– Ministri EU za raziskave sprejeli ukrepe za globalno močno in odporno Evropo, MIZŠ, 28. 9. 2021


Glavni rezultati

Ministri in ministrice EU za raziskave so v Bruslju razpravljali o globalnem pristopu EU k raziskavam in inovacijam ter o novem evropskem raziskovalnem prostoru.

Globalni pristop k raziskavam in inovacijam

Svet je odobril sklepe o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam. Z njim se opredeljujejo ključni ukrepi za okrepitev strategije EU za mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij,z močnim poudarkom na odprtosti ter skupnih temeljnih vrednotah in načelih.

Današnji sklepi so jasno sporočilo, da bi morala EU v sodelovanju s tretjimi državami spodbujati odprtost in multilateralizem, ki temelji na pravilih. Sodelovanje je ključno za nadgradnjo evropskega raziskovalnega prostora, zato nas veseli, da so delegacije pozdravile ta globalni pristop k raziskavam in inovacijam.

Simona Kustec, slovenska ministrica za šolstvo, znanost in šport

Novi evropski raziskovalni prostor

Ministri in ministrice EU so izmenjali mnenja o upravljanju in izvajanju evropskega raziskovalnega prostora. Infografika – European Research Area

Raziskave in inovacije imajo pomembno vlogo pri oblikovanju odporne in močne Evropske unije ter bodo omogočile trajnostni prehod na zeleno in konkurenčno gospodarstvo, kar bo zagotovilo večjo odpornost naše družbe v prihodnosti.
Simona Kustec, slovenska ministrica za šolstvo, znanost in šport

Ministri in ministrice so se na javni seji strinjali, da je treba okrepiti politično priznanje vloge raziskav in inovacij, da bi Evropa postala odpornejša ter da bi se uresničil digitalni in zeleni prehod.

Izrazili so podporo reformi evropskega raziskovalnega prostora, pri kateri se združujejo prednosti javnih institucij, vlad in deležnikov, hkrati pa se spoštujejo njihove različne vloge, odgovornosti in procesi. Ta reforma bi morala potekati na nacionalni ravni in na ravni EU.

Ministri in ministrice so se strinjali, da bodo zagotovili tesno sodelovanje mednarodnih partnerjev v novem evropskem raziskovalnem prostoru. Številni pa so menili, da bi morali tesneje sodelovati s partnerskimi državami, za katere je značilna močnejša stopnja pridruženosti in ki sledijo podobnim načelom in vrednotam.

Mnogi so tudi opozorili, da bi bilo treba vzpostaviti sodobne, učinkovite in poenostavljene strukture upravljanja, s čimer bi kar najbolj povečali učinek ukrepov evropskega raziskovalnega prostora. Enako pomembno bo zagotoviti zanesljiv sistem spremljanja za ocenjevanje napredka pri doseganju ciljev evropskega raziskovalnega prostora.

Razno

Institucionalizirana evropska partnerstva

Slovensko predsedstvo je ministre in ministrice seznanilo s trenutnim stanjem glede institucionaliziranih evropskih partnerstev,ki so kot del svežnja Obzorje Evropa 2020 ključna za vodilno vlogo EU na tehnološkem področju.

Med njimi je evropsko partnerstvo za meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic. Predsedstvo je v zvezi s tem ministre in ministrice seznanilo o političnih pogajanjih z Evropskim parlamentom, ki naj bi potekala 28. septembra popoldne. Predsedstvo je optimistično glede doseganja končnega dogovora na teh pogajanjih.

Konferenca GenderAction in Ljubljanska deklaracija

Predsedstvo je ministricam in ministrom poročalo o virtualni konferenci GenderAction, ki je potekala 8. in 9. julija v Sloveniji. Na konferenci je predstavilo Ljubljansko deklaracijo za enakost spolov v raziskavah in inovacijah.

Delegacije je pozvalo, naj podprejo izjavo, saj je enakost spolov pomembna prednostna naloga. V Ljubljanski deklaraciji je poudarjen pomen ohranjanja vrednote enakosti spolov in proaktivnega vključevanja enakosti spolov v vse raziskave in inovacije, da se zagotovi pravičen dvojni prehod, ki bo vsem omogočil nove vključujoče načine življenja ter nove priložnosti za zaposlitve in raziskave.

Pridružitev tretjih držav Obzorju Evropa

Evropska komisija je ministre in ministrice seznanila s trenutnim stanjem glede pridružitve tretjih držav programom EU, zlasti Obzorju Evropa. Predstavila je svoje načrte do konca leta in delegacije obvestila o dosedanjem napredku.

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)