Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za konkurenčnost (raziskave in vesolje), ki se je odvil v Bruslju.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, Seja št. 3915-1, Bruselj, 


Glavni rezultati

Raziskave

Znanstveno svetovanje za boljše politične odločitve

Ministri in ministrice so razpravljali o vlogi znanosti pri oblikovanju politik držav članic, pri čemer so se dotaknili tega, kako izboljšati uporabo znanstvenega svetovanja pri političnih odločitvah.

Ministri in ministrice so v svojih prispevkih izrazili zanimanje za vzpostavitev in razvoj platform znanstvenih svetovalcev na svojih različnih ministrstvih ter poudarili, da je usklajevanje nacionalnih pristopov na ravni EU koristno.

Ministri in ministrice so se poleg tega strinjali, da bi morala imeti Komisija ključno vlogo pri zagotavljanju usklajevanja, strokovnega znanja in podpore za razvoj politik v EU.

Skupen pristop k raziskavam in inovacijam

Svet je sprejel dva sklopa sklepov, s katerimi se krepi položaj EU na področju raziskav in inovacij: o novem programu za inovacije in o raziskovalnih infrastrukturah.

Sprejetje današnjih sklepov je jasno sporočilo evropski raziskovalni in inovacijski skupnosti: EU si močno prizadeva, da bi ostala vodilna v svetu na tem področju. Ostajamo pri vrhu novih tehnologij in pozorno spremljamo nove valove inovacij, da bi lahko EU in države članice razvile skupen pristop k raziskavam in inovacijam.

Vladimír Balaš, češki minister za izobraževanje, mladino in šport

Sklepi o raziskovalnih infrastrukturah so temelj razvoja evropskega raziskovalnega prostora. V sklepih se priznava potreba po nadaljnji krepitvi raziskovalnih infrastruktur in omogočanju širšega dostopa do njih, saj lahko znatno prispevajo h konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

V sklepih o novem programu za inovacije je določena inovacijska politika, s katero naj bi se EU uveljavila kot vodilna v svetu. Inovacije so ključni dejavnik za konkurenčnost Evrope, uresničitev zelenega in digitalnega prehoda ter reševanje družbenih izzivov in zagotovitev blaginje njenih državljanov in državljank.

Priporočilo Sveta o vodilnih načelih za valorizacijo znanja

Ministri in ministrice so sprejeli priporočilo Sveta o vodilnih načelih za valorizacijo znanja

Valorizacija znanja je proces ustvarjanja socialne in ekonomske vrednosti na podlagi znanja s povezovanjem različnih področij in sektorjev ter preoblikovanjem podatkov in rezultatov raziskav v proizvode in rešitve, ki koristijo družbi.

S priporočilom Sveta se posodablja priporočilo Evropske komisije iz leta 2008, in sicer z razširitvijo obsega akterjev in dejavnosti s poudarkom na celotnem raziskovalnem in inovacijskem ekosistemu ter razširitvijo področja uporabe na upravljanje intelektualnih sredstev.

Druge točke dnevnega reda

Evropska komisija je ministrom in ministricam pod točko „Razno“ poročala o novi skupnosti znanja in inovacij „Kultura in ustvarjalnost“ Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter o javnem posvetovanju o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti evropskih okvirnih programov za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2027.

Španska delegacija je državam članicam poročala o PRIMA – partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju –, obveščene pa so bile tudi o programu prihodnjega švedskega predsedstva.

Ministri in ministrice so na neformalnem kosilu razpravljali o tehnoloških infrastrukturah.

Vesolje

Uporaba vesoljskih podatkov EU

Ministri in ministrice so opravili orientacijsko razpravo o uporabi vesoljskih podatkov EU.

EU ima dostop do obsežnih virov vesoljskih podatkov, vendar svojega potenciala ne izkorišča v celoti. Da bi države članice lahko sledile nastajajočim storitvam, kot so umetna inteligenca in kvantne tehnologije, morajo združiti moči in si skupaj prizadevati za boljšo uporabo vesoljskih podatkov EU. To bo povečalo konkurenčnost EU.

Martin Kupka, češki minister za promet

Ministri in ministrice so razpravljali o tem, kako okrepiti uporabo vesoljskih podatkov in aplikacij v EU v različnih tržnih segmentih. Države članice so se v svojih prispevkih osredotočile na to, kar se že izvaja in razvija na nacionalni ravni, da bi bolje izkoristile uporabo vesoljskih podatkov.

Razpravljali so o morebitnih ovirah za uporabo vesoljskih storitev EU na evropski in nacionalni ravni, pri čemer so opredelili možne rešitve za odpravo takih ovir ter se osredotočili na vlogo izobraževanja in ozaveščanja, izmenjavo najboljših praks med uporabniki in med vesoljskim in nevesoljskim sektorjem, pa tudi med javnim in zasebnim sektorjem, ter dostop do financiranja za inovativne rešitve.

Švedska delegacija je ministrom in ministricam poročala o programu svojega prihodnjega predsedstva.

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)