Na spletni strani Sveta Evropske unije sta objavljeni poročili Sveta za konkurenčnost (raziskave in vesolje), ki sta se odvili v Luksemburgu:


Raziskave in vesolje, 10. junij 2022

Načela in vrednote mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij

Ministri in ministrice so sprejeli sklepe o načelih in vrednotah mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij. Svet je poudaril, da je mednarodno sodelovanje poglavitnega pomena za povečanje učinka raziskav in inovacij pri reševanju velikih svetovnih izzivov. V luči trenutne ruske vojaške agresije na Ukrajino je Svet k sklepom dodal izjavo, v kateri obžaluje ukrajinsko krizo ter njen vpliv na raziskave in inovacije.

Odprta znanost

Ministri in ministrice so sprejeli sklepe o ocenjevanju raziskav in izvajanju odprte znanosti, v katerih je Svet dal politično spodbudo za skupno ukrepanje na treh ključnih področjih: pri reformi sistemov za ocenjevanje raziskav, pri krepitvi zmogljivosti za akademske publikacije in pri spodbujanju večjezičnosti kot sredstva za sporočanje in razširjanje rezultatov znanstvenih raziskav.

Ilustracije: ikone, ki ponazarjajo področja raziskav Misije Evropske unije

Ministri in ministrice so sprejeli sklepe o misijah Evropske unije, v katerih Svet zagotavlja smernice za okvir izvajanja misij Evropske unije, zlasti v zvezi z upravljanjem novih instrumentov na evropski, nacionalni in lokalni ravni, s katerimi bi okrepili sinergije med programi financiranja.

Podpora mladim raziskovalcem v času krize

Svet je opravil orientacijsko razpravo o možnostih za zagotavljanje podpore mladim raziskovalcem in raziskovalkam v času krize ter, splošneje, kako jim zagotoviti dobre delovne pogoje in perspektivo dolgoročne poklicne poti po koncu izrednih razmer.

Številni ministri in ministrice so opisali težave, s katerimi se mladi raziskovalci in raziskovalke soočajo v svojih državah. Te težave so se v zdajšnjih krizah, kot sta pandemija COVID-19 in ruska agresija na Ukrajino, še povečale. Da bi zagotovili podporo mladim raziskovalcem in raziskovalkam, je Svet opozoril na to, kako pomembno je usklajevanje ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja znanstvenih karier na evropski ravni .

Večina ministrov in ministric je poudarila, da so za preprečevanje škodljivih učinkov prihodnjih kriz potrebne varnostne mreže. Ti ukrepi ne bi smeli biti omejeni zgolj na raziskave, temveč bi morali zajemati tudi druge sektorje, vključno s socialno in izobraževalno politiko ter politiko zaposlovanja.

Program Copernicus do leta 2035

Ministri in ministrice so sprejeli sklepe o programu Copernicus do leta 2035, v katerih so pripravljene glavne teme za razpravo o prihodnosti programa Copernicus do leta 2035 in zagotovljene politične smernice za njegov prihodnji razvoj.

Upravljanje vesoljskega prometa

Ilustracija: EU je začela izvajati nov vesoljski programMinistri in ministrice so sprejeli sklepe o upravljanju vesoljskega prometa, v katerih so predlagani konkretni ukrepi za zagotovitev varnega in trajnostnega izvajanja vesoljskih dejavnosti. Potrdili so pomen vseh treh v sklepih predlaganih stebrov. Poudarili so pomen krepitve zmogljivosti EU za nadzor v vesolju in sledenje objektov v orbiti, hkrati pa spodbudili usklajevanje zakonodaje EU in standardizacije v EU. S prvima dvema osema se bo okrepil vpliv EU na mednarodnem prizorišču, kar bo spodbudilo ta skupni pristop.

Odpornost in konkurenčnost vesoljskega programa EU

Ministri in ministrice so opravili orientacijsko razpravo o odpornosti in konkurenčnosti vesoljskega programa EU. V svojih prispevkih so poudarili, da je vesolje ključnega pomena za zaščito evropske neodvisnosti v vesolju v prihodnjih letih in desetletjih ter da je treba zagotoviti varen in cenovno ugoden dostop do vesolja. Razpravljali so o tem, katere ukrepe bi bilo mogoče sprejeti za okrepitev odpornosti EU na področju vesolja, in o tem, kako lahko vesoljski program EU prispeva k varnosti in obrambi, zlasti v zvezi s trenutnimi izzivi.

Ministri in ministrice so poudarili tudi pomen ohranjanja konkurenčnega vesoljskega programa EU ter prispevek novih akterjev na področju „novega vesolja“ in inovativne rešitve, ki jih ponujajo.

Svet je ugotovil, da je uredba o varni povezljivosti, ki jo je Evropska komisija predlagala februarja 2022, osrednjega pomena za utrditev odpornosti EU na področju vesolja.

Druge točke dnevnega reda

  • Predsedstvo je z ministri in ministricami razpravljalo o dogodkih in dejavnostih v času francoskega predsedovanja, vključno z neformalnim srečanjem ministrov in ministric, pristojnih za visoko šolstvo in raziskave, v Parizu, ki mu je sledil Forum univerz za prihodnost Evrope. Med drugimi dogodki so bili še srečanje Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture in konferenca ob 25. obletnici programa ukrepov Marie Skłodowske-Curie.
  • Evropska komisija je delegacije seznanila s stanjem pri izvajanju novega upravljanja evropskega raziskovalnega prostora.
  • Češka delegacija je predstavila delovni program prihodnjega predsedstva.
(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)