Na spletni strani Urada za izobraževanje in mladino Estonija (HARNO) je objavljeno sporočilo o zunanjem preverjanju znanja estonskih učencev.

Septembra in oktobra 2020 so estonski učenci četrtega in sedmega razreda osnovne šole opravljali standardizirane preizkuse znanja naravoslovja in matematike. Preizkuse so opravljali v informacijskem sistemu, ki ga je za ta namen vzpostavil pristojni urad za izobraževanje in mlade.

V Estoniji so začeli postopno uvajati spletno preverjanje znanja 2013, vendar se je s pandemijo COVID-19 dokončno potrdilo, kako zelo pomembni so dobri digitalni viri. Zato so se v Estoniji usmerili k posodabljanju in izboljšanju digitalne infrastrukture ter izpopolnjevanju strokovnih delavcev in učencev na tem področju.

Po besedah vodje izpitnega centra pri uradu ga. Aimi Püüa gre za samo-ocenjevalno orodje za učence in učitelje, ki da vpogled v to, kaj je treba poglobiti in dodatno obdelati, kje so dosežki dobri. Cilj spletnega zunanjega formativnega preverjanja znanja je zagotoviti učencem, učiteljem, šolski skupnosti in vladi objektivne in primerljive povratne informacije o kompetencah, usvojenih med sodelovanjem učenca in učitelja. Učenci niso ocenjeni. Informacije o dosežkih na preizkusih lahko učitelji uporabijo za učinkovitejšo organizacijo pouka in dela, po meri potreb učencev. Nadalje so bili preizkusi dobro orodje za šole in učitelje, saj so dali pomembne informacije o tem, kako so napredovali učenci med poukom na daljavo spomladi.

Vsebina je osrediščena na temeljne kompetence predmeta. Pri naravoslovju preverjajo spretnosti raziskovanja in odločanja, znanje naravoslovja in spretnosti analiziranja, načrtovanja in interpretacije; pri matematiki preverjajo znanje in spretnosti treh predmetnih področij: računanje, geometrija, merjenje in besedilne naloge.

Preverjanje znanja matematike je popolnoma avtomatizirano, medtem ko je preverjanje znanja naravoslovja delno avtomatizirano, delno jih oceni učitelji. Preizkusi iz naravoslovja so odprti za vse, medtem ko standardizirane preizkuse iz matematike opravlja do 16 učencev posamezne šole, vključene v nacionalni vzorec. Sicer pa lahko šole sodelujejo na prostovoljni osnovi. Šole izkazujejo velik interes za sodelovanje.

Trenutno je večina šol v Estoniji odprtih, vendar upoštevajo priporočila v smislu omejevanja prenosa okužbe z virusom, tako da učenci sedijo v razredu za računalniki in v digitalnem okolju, skozi spletne kanale ohranjajo potrebno razdaljo. Na ta način so se tudi šole pripravile in bodo po potrebi lahko na hitro uredile prehod na pouk na daljavo.

Več informacij na spletnem naslovu Urada za izobraževanje in mlade.

(Skupno 76 obiskov, 1 današnjih obiskov)