Po referendumu na Irskem, ko so volivci izglasovali »da« za pristop k Lizbonski pogodbi, in poljskem podpisu pod pogodbo je med 27 članicami EU, pogodbo ratificiralo 26. Do veljave pogodbe manjka le podpis češkega predsednika.  Kaj bo pogodba prinesla bistveno novega v evropski red?


Pobude državljanov: Če bo milijon Evropejcev podpisanih pod peticijo naslovljeno na Evropsko komisijo, bo ta dolžna prisluhniti državljanom in sprejeti ukrepe, ki bodo izhajali iz pobude.

Zakonodajni postopek: Evropski parlament bo postal v zakonodajnem procesu enakovreden Evropskemu svetu ministrov.

Politike: Temeljne evropske politike kot so ribištvo, kmetijstvo, trgovina, migracije in strukturni skladi bodo  po sprejemu pogodbe v enaki meri v domeni Evropskega parlamenta, kot Sveta ministrov.

Nacionalni parlamenti: Nacionalni parlamenti bodo pridobili na moči v evropskem zakonodajnem procesu, saj bodo v roku 8 tednov po vložitvi evropskega zakonodajnega predloga lahko sprožili predlog za presojo o tem ali predlagana zakonodaja prestopa pooblastila Evropske unije. 

Predsednik EU: Lizbonska pogodba kreira novo delovno mesto predsednika EU, ki bodo volili voditelji držav članic. Njegova naloga pa bo predvsem vodenje vrhunskih srečanj in postavljanje agende EU. Predsednik EU naj bi v bodoče nadomestil šestmesečno rotacijsko predsedovanje držav članic.

Visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko: Lizbona kreira tudi delovno mesto »zunanjega ministra EU«. Ta bo načeloval srečanjem zunanjih ministrov držav članic EU in nadzoroval izdaten evropski proračun za razvojno pomoč ter vodil skupni evropski diplomatski korpus.

Dvojna večina v glasovanju Sveta
: Pogodba v temelju spreminja načela odločanja v Svetu ministrov, saj nadomešča odločanje s konsenzom z dvojno večino – za sprejem odločitve bi v skladu s pogodbo zadoščalo 55% glasov v svetu iz držav, ki predstavljajo 65% prebivalstva EU.
Predsednik komisije voljen v Evropskem parlamentu. 

Listina temeljnih pravic: Listina bo z uveljavitvijo pogodbe postala pravno obvezujoča za vse države članice. Izjema  sta Združeno kraljestvo in Poljska, ki sta ob ratifikaciji izrazili nekaj rezervacij.

Izstop članice iz EU: Lizbonska pogodba omogoča izstop članice iz Unije.

Vir>> sporočilo Evropskega parlamenta

Lizbonska pogodba

Vodič po Lizbonski pogodbi

Spletno mesto EK posvečeno Lizbonski pogodbi

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)