Na spletni Vlade RS je objavljen dukument: 100 dni vlade – pregled dosežkov in prioritet ministrstev. V dokumentu lahko preberete dosežke in prioritete, ki so jih za svoja področja zapisali na ministrstvih.

Prioritete MIZKŠ
V prihodnjih mesecih bo ministrstvo državnemu zboru predlagalo prilagoditev zakonodaje na nekaterih ključnih področjih novemu stanju in novim potrebam. Gre med drugim za:
  • reformo pravno-finančnega okvira delovanja javnih zavodov na področju kulture in izboljšanje sistemskih pogojev za delovanje nezavodskih ustanov v kulturi;
  • prilagoditev medijske zakonodaje informacijsko-tehnološki stvarnosti;
  • izboljšanje vzgojno-izobraževalnega sistema z namenom, da se izboljšajo učni rezultati in poveča ustvarjalnost, še posebej na socialno oziroma geografsko deprivilegiranih območjih.

Dosežki in prioritete MIZKŠ

Vir: Vlada RS

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)