Na podstrani Vlade Republike Slovenije so med 11. in 18. januarjem 2022 objavljena sporočila za javnost o sklepih 109. redne seje Vlade in Odločitve vlade s sej vladnih odborov (11. januar in 18. januar).

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030
 • Vlada določila predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030
 • Vlada sprejela spremembe Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede
 • Vlada izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU), ki se nanaša na uporabo tehnologij za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu
 • Vlada soglaša s predlagano ceno delovodskih in poslovodskih izpitov za leto 2022
 • Vlada sprejela priporočila za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov
 • Uvrstitev novega projekta Istrski kulturni center Izola v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024
 • Vlada sprejela poročilo o opravljenem nadzoru dela Javne agencije za  raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2020
 • Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto
 • Razveljavitev sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 18. november 2021
 • Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Dežele Koroške
 • Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu
 • Informacija o članih strokovnih komisij, ki so sodelovali v postopkih javnih razpisov in javnih pozivov iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, ter poročilo o dodelitvi sredstev nevladnim organizacijam za obdobje 2020 in 2021
 • Dr. Franc Janžekovič imenovan za generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo
 • Imenovanje članov Sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana
 • Imenovanje članov Sveta javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije
 • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Nadzorni svet javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija
 • Imenovanje nove članice nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada
 • Vlada sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije
 • Vlada sprejela mnenje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga novele Zakona o dohodnini
 • Vlada sprejela mnenje k predlogu zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU)
(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)