Na podstrani Vlade RS sta 16. in 18. avgusta 2022 objavljeni sporočili za javnost o odločitvah Vlade s sej vladnih odborov in 11. redne seje Vlade Republike Slovenije.

Med drugim je objavljeno:

  • Vlada dala soglasje k Statutu Javnega zavoda Hiša za otroke
  • Vlada daje soglasje Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije k izvajanju projekta PROMETEJ
  • Vlada odgovarja na poziv sindikatov k zvišanju minimalne plače
  • Vlada sprejela poročilo o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
  • Vlada sprejela mnenja o Predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin, Predlogu zakona o financiranju pokrajin in Predlogu zakona o pokrajinah
  • Mag. Tina Kosi imenovana za v.d. direktorice Urada RS za mladino
  • Vlada je imenovala vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za javni sektor
  • Imenovanje v svet javnega zavoda Park Škocjanske jame
  • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
  • Vlada razrešila člana in imenovala članici sveta Javne agencije SPIRIT Slovenija
(Skupno 56 obiskov, 1 današnjih obiskov)