Na podstrani Vlade RS je 3. 2. 2022 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 113. redne seje Vlade RS (.docx).

Med drugim je objavljeno:

  • Vlada sprejela spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, del, ki ga lahko dohodninski zavezanec nameni posameznemu šolskemu skladu
  • Vlada je izdala spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
  • Vlada izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022
  • Uvrstitev novelacije projekta 3340-21-0160 Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo 2022-2023 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025
  • Poročilo o izvedbi druge faze projekta prevajanja in redakcije pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino
  • Vlada o Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
  • Vlada je obravnavala Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu za obdobje 26. 1. do 1. 2. 2022
  • Vlada je določila besedilo novele Zakona o državni upravi
  • Vlada določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)