Na podstrani Vlade RS je 3. 3. 2022 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 116. redne seje Vlade RS (.docx).

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada sprejela uredbo o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis
 • Vlada izdala spremenjeno Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
 • Sprememba izhodiščne vrednosti projekta sanacije požara Livade v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022-2025
 • Soglasje Balinarski zvezi Slovenije za vložitev kandidature za organizacijo Evropskega prvenstva v balinanju za ženske
 • Poročilo o izvajanju časovnice prevzema zaposlenih, finančnih sredstev ter dokumentacije informacijsko strojne in programske opreme
 • Vlada sprejela stališče o vzpostavitvi programa politike “Pot v digitalno desetletje” do leta 2030
 • Vlada ne nasprotuje predlaganemu prazniku »dnevu slovenske demokracije«
 • Mnenje vlade k predlogu novele Zakona o visokem šolstvu
 • Vlada je dopolnila Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila projekt Spodbujanje digitalne preobrazbe NVO in prostovoljskih organizacij
 • Uvrstitev novih projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025
 • Vlada izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19: Izjema uporabe zaščitnih mask se določi za učence, dijake, študente in učitelje ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, razen v zvezi s klinično prakso ali vajami pri izvajalcih nastanitve.
 • Mag. Boris Munišič imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije
 • Sprememba sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
 • Odločbe o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture
(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)