Na podstrani Vlade RS je 17. 3. 2022 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 118. redne seje Vlade RS (.docx).

Med drugim je objavljeno:

 • Soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/2023
 • Soglasje k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2022/2023
 • V Načrt razvojnih programov 2022–2025 se vključi projekt »Prostori za italijansko narodno skupnost«
 • Novi projekti v veljavnem načrtu razvojnih programov 2022-2025
  • Uvrstitev dvoletnega projekta subvencioniranje priprave učbenikov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025
  • Uvrstitev obnove mansarde in kleti Zavoda RS za šolstvo v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025
 • Odgovor na sklep Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi s položajem visokošolskih učiteljev in raziskovalcev-znanstvenikov
 • Odgovor na sklep Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport o možnostih rahljanja epidemioloških omejitvenih ukrepov na področju kulturnih dejavnosti
 • Vlada sprejela predlog Zakona o elektronskih komunikacijah
 • Imenovanje vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino
 • Vlada sprejela sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor
 • Vlada imenovala člane upravnega odbora Inštituta za socialno varstvo
 • Imenovanje članov Sveta za socialno ekonomijo
 • Digitalna preobrazba Slovenije – drugi paket ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo
  • s področja izobraževanja: integrirano digitalno učno okolje s sodobno podanimi učnimi vsebinami, izobraževalno-demonstracijski centri in laboratoriji za razvoj tehničnih, IKT ter digitalnih kompetenc, mednarodno primerljivo vrednotenje znanstvenih dosežkov na IKT področju
(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)