Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade z dne 13. 12. 2018 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 12. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim je objavljeno:

 • Mnenje vlade o predlogu novele Zakona o vrtcih
 • Vlada izdala Uredbo o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2019
 • Spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze na Primorskem
 • Spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
 • Vlada sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, za leti 2016 in 2017
 • Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo enotne informatizacije mreže centrov za socialno delo
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o financiranju nabave skupnih didaktičnih pripomočkov v osnovnih šolah
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o možnostih izboljšave didaktičnih pripomočkov pri matematiki
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o možnosti uvedbe programov spodbujanja znanosti
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o spodbujanju bralne kulture v vzgojno-varstvenih zavodih
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o evalvaciji študijskih programov
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o posledicah bolonjskih študijskih programov
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o kvaliteti in cenovni dostopnosti učbenikov in učbeniških pripomočkov
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Trčka o ohranjanju in razvoju podružničnih osnovnih šol
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s “tailor-made” turizmom v Sloveniji
 • Vlada o odgovoru na poslansko vprašanje v zvezi z analizo in izboljšavo informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji
 • Razrešitev Tomaža Rozmana s položaja glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šolstvo in šport
 • Ustanovitev in imenovanje medresorske delovne skupine za pripravo in izvedbo načrta aktivnosti za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022
(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)