Hrvaško etnološko društvo in Slovensko etnološko društvo vas ponovno vabita k aktivni udeležbi in k prijavi referatov za letošnje 12. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo z naslovom:  Ponovno izrisovanje meja: Transformacije identitet in redefiniranje kulturnih regij v novih političnih okoliščinah.

Zborovanje bo v Motelu Roganac v Dugi Resi med 23. in 25. 9. 2012. Povzetke referatov sprejemajo najpozneje do 31. 3. 2012 na e-mail: info@sed-drustvo.si.

Cilj znanstveno-strokovnega zborovanja je spodbuditi razpravo o (re-/de)kreiranju kulturnih regij in meja v tradiciji in sodobnosti, o podpiranju medkulturnega dialoga znotraj regij in med njimi, o potrjevanju in razslojevanju simboličnih meja skozi različne kazalnike kulturne identitete in o odražanju novih političnih okoliščin v izobraževanju, raziskovanju, zaščiti in muzealizaciji kulture.

Vsebina zborovanja je razdeljena na štiri tematske bloke, ki na različne načine osvetljujejo spremembe predmeta etnologije in njegove problematizacije ter tudi same stroke v novih političnih okoliščinah (Hrvaški podpis pristopne pogodbe z Evropsko unijo in slovensko članstvo v Evropski uniji). Poudarek prvega tematskega bloka je na redefiniranju prostorskih konceptov; drugi je usmerjen v redefiniranje meja (kaj ljudje mislijo, čutijo in delajo, ko določajo meje); v tretjem spremembe identitet tematiziramo s konkretnimi primeri; v četrtem pa analiziramo spremembo statusa stroke in izzive, ki jih nove politične okoliščine postavljajo pred etnologe, in to ne glede na področje njihovega delovanja.

Vir: CNVOS, 30. 1. 2012

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)