Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 9. 2. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 121. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim:

 • Vlada sprejela letošnji program izobraževanja odraslih; glejte tudi MIZŠ, 9. 2. 2017
 • Soglasje k razpisu za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani
 • Soglasje k razpisu za vpis v magistrske študije programe druge stopnje Univerze v Ljubljani
  glejte tudi MIZŠ, 9. 2. 2017
 • Vlada se je seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2016
 • Državna univerza M. V. Lomonosov bo v Kopru odprla podružnico
 • Predlog stališča do sklepov, sprejetih na 7. seji Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti ob obravnavi Poročila o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 za leto 2015
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s težo šolskih torbic v osnovni šoli, cen in kakovosti učbenikov ter kdaj bo kurikul za osnovno šolo prenovljen
 • Odgovor na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice glede neudeležbe švicarskih muslimanskih deklic na obveznem plavalnem tečaju
 • Vlada o poslanskem vprašanju glede izpolnjevanja priporočil digitalne agende
 • Vlada o poslanskem vprašanju v zvezi s primerjavo neto zaslužkov javnih uslužbencev, uvrščenih v 16. in 17. plačni razred
 • Razrešitev in imenovanje člana v Svet Vlade RS za mladino

Spremembe in dopolnitve Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (iz odločitev sej vladnih odborov, 7. 2. 2017)

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)